ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

บริษัท คาซ่า จำกัด

สถาปนิก , ประเทศไทย
ที่อยู่ติดต่อ 65/76 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ชั้น 8 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทรศัพท์ 02 245 2500
เบอร์โทรสาร 02 245 3322
เว็บไซท์ www.casa.co.th
ชื่อผลงาน 1 The Royal Rajdamri
2 อาคารสำนักงาน
3 ศูนย์ประชุมนานาชาติ
4 PERFORMING ARTS CENTER
รูปผลงาน

สำหรับท่านที่สนใจรายละเอียดเชิงลึก สามารถติดต่อเพื่อสมัครสมาชิกได้

ผู้สนับสนุน