ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

บริษัท คาซ่า จำกัด

ประเทศไทย

ที่อยู่ติดต่อ :

65/75-76 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ชั้น 8 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

เบอร์โทรศัพท์ :

02 245 2500

เบอร์โทรสาร :

02 245 3322

เว็บไซท์ :

www.casa.co.th

ชื่อผลงาน :

1 The Royal Rajdamri
2 อาคารสำนักงาน
3 ศูนย์ประชุมนานาชาติ
4 PERFORMING ARTS CENTER

รูปผลงาน :

สำหรับท่านที่สนใจรายละเอียดเชิงลึก สามารถติดต่อเพื่อสมัครสมาชิกได้

ผู้สนับสนุน

ผู้สนับสนุน