ร้องจนเอือม

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

ชาวบ้านควนไทร หมู่ที่ 1 ต.ปากคม อ.ห้วยยอดจ.ตรัง ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ถนนสายควนไทร เชื่อมต่อระหว่างถนนเพชรเกษม เป็นหลุมเป็นบ่อเกือบตลอดทั้งสาย ในหน้าแล้งเกิดเป็นฝุ่นรบกวนชาวบ้าน ส่วนในหน้าฝน ถนนก็จะเกิดเป็นหลุมลึกและมีน้ำท่วมขัง ดังนั้น ชาวบ้านจึงได้นำต้นกล้วย ต้นมะพร้าว และต้นเผือก มาปลูกบนถนน เพราะสุดจะเอือมระอาความไม่รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2/11/2556  ข่าวสด (2 พฤศจิกายน 2556)

ผู้สนับสนุน