THBAปรับรูปแบบงานแสดงสินค้าใหม่ เปิดกว้างรับสร้างบ้านตจว.

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน (Thailand Home Builder Association : THBA)เปิดเผยว่า ในปี 2557 สมาคมฯจะมีอายุครบ 4 ปี ที่ผ่านมาได้ดำเนินงานตามนโยบายที่วางไว้ได้อย่างน่าพอใจ โดยเฉพาะการเน้นส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการทั้งรายเดิมและรายใหม่ ให้มีมาตรฐานการบริการที่ใกล้เคียงกัน การผลักดันให้สร้างการรับรู้และสู่ผู้บริโภคในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น ปัจจุบันกลุ่มบริษัทรับสร้างบ้านน้ำดีเหล่านี้ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี และสามารถขยายการให้บริการสร้างบ้านได้เกือบทุกจังหวัด จากเดิมที่มุ่งแข่งขันอยู่เฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลมานาน ทั้งนี้แม้ภาพรวมธุรกิจรับสร้างบ้าน จะมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แต่ภาพที่ปรากฏประการหนึ่ง คือ ผู้ประกอบการรับสร้างบ้านจากทั่วประเทศยังขาด “เวทีกลาง” ในลักษณะอีเว้นท์มาร์เก็ตติ้ง เพื่อใช้เป็นเวทีที่จะพบและสัมผัสกับผู้บริโภคและประชาชนที่มีความต้องการสร้างบ้านจากทั่วประเทศ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้รับประสบการณ์จริง ในการที่จะเรียนรู้และเปรียบเทียบข้อมูลก่อนตัดสินใจสร้างบ้านกับผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งอย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

“ผลสำรวจออนไลน์ของกลุ่มสมาชิกสมาคมฯ เกี่ยวกับความสนใจเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้าบ้านและที่อยู่อาศัย ระบุว่าผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายนิยมเข้าร่วมชมงานมหกรรมบ้านและงานแสดงสินค้าค่ายอื่นๆมากกว่า ในขณะที่การจัดงานแสดงสินค้าของกลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้านเอง กลับมีผู้บริโภคสนใจร่วมชมงานเป็นอันดับสุดท้าย โดยแบ่งเป็น สนใจชมงานบ้านและสวน 41% ,งานมหกรรมบ้านและคอนโด 33% ,งานรับสร้างบ้าน 13% และอื่นๆ 13%”นายสิทธิพร กล่าว

โดยอาจมีสาเหตุมาจากงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้น มีบริษัทรับสร้างบ้านเข้าร่วมออกบูธเฉพาะกลุ่มและมีจำนวนน้อยราย ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกไม่มาก ลักษณะของการจัดงานขาดความหลากหลายหรือมีกลุ่มวัสดุก่อสร้างเข้าร่วมไม่กี่ราย ซึ่งอาจเป็นเพราะพื้นที่การจัดงานมีขนาดเล็ก ผู้บริโภคจึงไม่สามารถศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูลได้ และผู้ประกอบการรับสร้างบ้านส่วนใหญ่ที่มาร่วมงานมีสำนักงานตั้งอยู่เฉพาะในกรุงเทพฯ และไม่สามารถให้บริการสร้างบ้านในต่างจังหวัดได้หรือรับเฉพาะในกรุงเทพฯและปริมณฑล

นายสิทธิพร กล่าวว่า สมาคมฯจึงเตรียมจัดงานแสดงสินค้า “Thailand Home Builder Fair 2014” (THBF’14) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ที่อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อจะให้เป็นเวทีกลางของบริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ และรับสร้างโรงงาน จากทั่วประเทศ ทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมออกบูธ ซึ่งจะเป็นโอกาสดีที่จะได้พบกับผู้บริโภคที่ต้องการสร้างบ้าน ไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังแรกในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล หรือบ้านหลังที่สองในต่างจังหวัด รวมทั้งยังมีโครงการบ้านจัดสรรต่างจังหวัดมาร่วมออกบูธด้วย จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่สนใจจะมีบ้านในต่างจังหวัด สมาคมฯเชื่อว่าการจัดงานนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายและรายได้ให้ผู้ประกอบการในปี 2557 เป็นอย่างดี รวมทั้งจะทำให้ขนาดตลาดรับสร้างบ้านทั่วประเทศในปี 2557 ขยายตัวอย่างชัดเจนมากขึ้น

5/11/2556  แนวหน้า (5 พฤศจิกายน 2556)

ผู้สนับสนุน