ความต้องการใช้ปูนซีเมนต์พุ่งยาวถึงปี57 รับโครงการ

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือปูนอินทรี รายงานผลประกอบการช่วง 9 เดือนแรกปี 2556 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า บริษัทมีรายได้จากการขายสุทธิเพิ่มขึ้น 12.7% หรือเป็นมูลค่า 22,565 ล้านบาท เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่มีรายได้ 20,029 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 40.4% เป็นมูลค่า 4,044 ล้านบาท จากกำไรสุทธิ 2,880 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปี 2555 ส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ 17.58 บาท เพิ่มขึ้นเทียบกับ 12.52 บาท ในช่วงเดียวกันของปี 2555

โดยปริมาณความต้องการปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างอื่นๆยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การเติบโตในกิจกรรมการก่อสร้างเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ยอดขายสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปัจจัยดังกล่าว และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาซีเมนต์สำหรับตลาดในประเทศและตลาดชายแดน รวมทั้งรายได้จากการขยายกำลังการผลิตในหลายๆธุรกิจ

ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากมีการปรับตัวสูงขึ้นของอัตราค่าจ้างอัตราค่าไฟฟ้า และต้นทุนค่าขนส่ง อย่างไรก็ตามบริษัทได้รับประโยชน์จากราคาถ่านหิน รวมถึงการริเริ่มโครงการสนับสนุนการประหยัดพลังงานต่างๆ โดยส่งผลให้บริษัทยังคงสามารถควบคุมต้นทุนได้ ทั้งนี้ปัจจัยต่างๆดังกล่าวส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น 21.8% ใน 9 เดือนแรกปี 2556 เทียบกับ 17.4% ในช่วงเดียวกันของปี 2555

สำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมปริมาณความต้องการของตลาดปูนซีเมนต์ลดลงในไตรมาสที่ 3 ปี 2556 อย่างไรก็ตามความต้องการของตลาดมีความน่าจะเป็นที่จะกลับมาสูงขึ้นในไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ทั้งนี้บริษัทคาดว่าความต้องการของตลาดจะปรับตัวในเชิงบวกอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2557 ในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท โครงการ “โรงเรียนสีเขียวครบวงจร” กำลังดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ โดยนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันออกค่ายเพื่อสร้างอาคาร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านหนองแขม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 บริษัทได้เป็นบริษัทปูนซีเมนต์บริษัทแรกของประเทศไทย ที่ได้รับรางวัล CSR-DIW ระดับ 5 ซึ่งเป็นรางวัลด้านกิจกรรมเพื่อสังคมระดับสูงสุด โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

1/11/2556  แนวหน้า (1 พฤศจิกายน 2556)

ผู้สนับสนุน