เลิกบังคับทำที่จอดรถ โยธาฯรับลูกคอนโดฯรัศมี500เมตร

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

กรมโยธาฯรับลูกเอกชนคอนโดมิเนียมรัศมี 500 เมตร ไม่บังคับทำที่จอดรถ -ปลดล็อกเอฟเออาร์ผังเมืองรวมกทม. ปี56 ตามข้อเสนอสมาคมอาคารชุด-บริษัทประเมิน หวังให้คนใช้ระบบรางเต็มสูบ -ลดต้นทุน- แก้รถติด กทม.ปัดต้นเหตุทำที่ดินแพง จากกรณีที่ภาคเอกชนนำโดยสมาคมอาคารชุดไทย และ บริษัทประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินวิเคราะห์วิจัยอสังหาฯ เสนอขอให้ยกเลิกบังคับทำที่จอดรถยนต์ สำหรับอาคารใหญ่ขนาด 2 พันตารางเมตรขึ้นไป โดยเฉพาะรัศมี 500 เมตร รอบสถานีรถไฟฟ้า กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจะเสนอต่อกรมโยธาธิการฯพิจารณานั้น

ลาสุดนายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยฐาน"เศรษฐกิจ" ว่า กรมเห็นด้วยกับภาคเอกชนที่เสนอโดยเฉพาะกรณีการขอลดหรือเลิกบังคับการจัดให้มีที่จอดรถยนต์สำหรับคอนโดมิเนียมที่ก่อสร้างรัศมี 500 เมตรเกาะสถานีรถไฟฟ้า มองว่า เมื่อมีระบบขนส่งมวลชนรางรองรับอยู่แล้วควรจะส่งเสริมให้ผู้อยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้าหันมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นแทนที่จะใช้รถยนต์ส่วนตัว แต่ทั้งนี้จะต้องเสนอเข้ามาก่อนและจะมอบให้เจ้าหน้าที่พิจารณาความเป็นไปได้ต่อไป ส่วนการปรับเพิ่มเอฟเออาร์หรือสัดส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ดินประเภทอาคารที่อยู่อาศัยรวมเพิ่มขึ้นตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปี 2556 ขึ้นอยู่กับกทม. ขณะที่แหล่งข่าวจากสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ผังเมืองรวมกทม.ใหม่ปี 2556 ไม่ได้บังคับให้อาคารรัศมี 500 เมตรต้องทำที่จอดรถ แต่จะกำหนดให้ต้องมีที่จอดรถเฉพาะช่วงหัว-ท้ายแนวรถไฟฟ้าเท่านั้น ขณะเดียวกัน หากจะพัฒนามากขึ้นผังเมืองฉบับนี้กำหนดแต่เพียงว่า หากแบ่งที่ดินทำที่จอดรถ สวน ทางเดินเท้าเพื่อสาธารณะหรือประชาชนทั่วไปสามารถใช้ได้ ก็จะเพิ่มโบนัสด้วยการเพิ่มพื้นที่ขายได้มากขึ้นจากที่ เอฟเออาร์ หรือสัดส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ดินกำหนดในย่านนั้น "เท่ากับว่าหากไม่ทำที่จอดรถของตัวเองแต่กลับทำที่จอดรถให้สาธารณะกับได้พื้นที่ขายมากขึ้น หากมองดูแล้วก็ไม่ได้บังคับแต่อย่างใด" ส่วนการปรับเพิ่มค่าเอฟเออาร์หรือสัดส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ดินเพิ่มมากขึ้นนั้น จะต้องพิจารณาในความเป็นจริงด้วยว่า ความพร้อมของสาธารณูปโภครัฐพร้อมหรือยัง เช่น ถนนซอยและ ถนนสายหลักที่จะรองรับปริมาณรถยนต์ ระบบน้ำประปาเพียงพอหรือไม่ สำหรับราคาที่ดินที่ปรับตัวสูง ผังเมืองกทม.ไม่ใช่ต้นเหตุ แต่ที่ราคาที่ดินแพงย่างก้าวกระโดดย่านสีสมจากราคา 5 แสนบาทต่อตารางวา เป็น1.5 ล้านบาทต่อตารางวาเป็นเพราะเอกชนปั่นราคากันเอง

ด้านนายวสันต์ คงจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดิร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนส์ จำกัด เสนอว่า คอนโดมิเนียมที่ก่อสร้างรัศมี 500 เมตรแนวสถานีรถไฟฟ้า มองว่าไม่ควรบังคับให้ทำที่จอดรถ เนื่องจากมีรถไฟฟ้าเปิดให้บริการอยู่แล้ว เพราะคนที่ซื้อที่อยู่อาศัยใกล้รถไฟฟ้าก็ต้องการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า หากกรมโยธาธิการฯ และกรุงเทพมหานคร ยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องที่จอดรถก็จะช่วยให้ลดต้นทุนค่าก่อสร้างอาคารได้ 20 % ขณะเดียวกัน หากกทม.ยอมปรับเพิ่มเอฟเออาร์หรือสัดส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ดิน ให้สร้างเพิ่มได้ เช่น เอฟเออาร์ 1:4 เป็น1:8 หรือ 1:10-15 ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2556 เนื่องจากราคาที่ดินแพง จะช่วยให้คอนโดมิเนียมสร้างได้มากขึ้นและจะลดต้นทุนราคาที่ดินได้ 30% เมื่อรวมทั้งยกเลิกที่จอดรถ และ เพิ่มเอฟเออาร์ตามผังเมืองรวมกทม. สร้างได้มากขึ้น รวมแล้วสามารถลดต้นทุนได้ 50% ส่งผลให้ราคาขายคอนโดมิเนียมต่อหน่วยถูกลง 50% สอดคล้องกับนายธำรง ปัญญาสกุลวงศ์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย ที่กล่าวว่า เตรียมเสนอ ต่อกรมโยธาธิการและผังเมืองและกรุงเทพมหานคร ยกเลิกบังคับทำที่จอดรถใกล้แนวรถไฟฟ้า รัศมี500 เมตร เนื่องจากคนส่วนใหญ่จะใช้รถไฟฟ้าในการเดินทาง และต้นทุนที่ดินค่อนข้างแพง ส่งผลให้ราคาขายต่อหน่วยแพงขึ้น

นอกจากนี้จะเสนอต่อกรมโยธาฯและกทม.ให้ปรับเพิ่มค่าเอฟเออาร์ พื้นที่สีส้ม หรือที่ดินประเภทอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง จากปัจจุบัน 1:4 เป็น1:8 พื้นที่สีน้ำตาล หรือที่ดินประเภทหนาแน่นมาก จากปัจจุบัน 1:8 เป็น1:10 หรือพัฒนาได้ 10 เท่าของแปลงที่ดินเพื่อช่วยลดต้นทุนค่าก่อสร้างและผู้มีรายได้น้อยสามารถซื้อคอนโดมิเนียมอยู่อาศัยในเมืองได้ เช่น ปัจจุบัน ขาย 2 ล้านบาทต่อหน่วยตามต้นทุนที่ดินค่าก่อสร้าง ค่าแรง หากแก้ไขกฎระเบียบข้อกฎหมายผังเมืองกทม. ราคาคอนโดมิเนียมจะขายต่ำกว่า 1 ล้านบาทต่อหน่วย

19/11/2556  ฐานเศรษฐกิจ (19 พฤศจิกายน 2556)

ผู้สนับสนุน