จราจร เชียงใหม่ อัมพาต เมืองโตเร็ว ผุดห้างยักษ์ จัดสรรพรึ่บ

Retails News / ข่าวหมวดห้างสรรพสินค้า

วันนี้ "เชียงใหม่" เป็นหัวเมืองใหญ่ของภาคเหนือที่มีการพัฒนาเติบโตด้วยอัตราเร่งสูงสุด และขึ้นแท่นเป็นศูนย์กลาง (Hub) หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา การช็อปปิ้ง เมดิคอลฮับ และฮับการบินของภูมิภาค โดย เฉพาะในช่วง 1-2 ปีนี้มีโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นราวดอกเห็ด ทั้งจัดสรรแนวราบ คอนโดมิเนียม คอมมิวนิตี้มอลล์ และปลายปีนี้มีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในระดับภูมิภาคอาเซียนเปิดอีก 3 แห่ง คือห้างพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ รองรับลูกค้าได้ 50,000 คนต่อวัน ล่า สุด ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เปิดบริการแล้วเมื่อวันที่ 14 พ.ย.ที่ผ่านมายึดหัวหาดบริเวณหัวมุมสี่แยกศาลเด็ก ติดกับถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง และถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด รองรับลูกค้าได้สูงสุดถึง 6 หมื่นคน พื้นที่จอดรถกว่า 3,300 คัน

ขณะ ที่ "โครงการเมญ่า" ยึดทำเลสี่แยกรินคำใกล้ย่านนิมมานเหมินท์ จะเปิดวันที่ 13 ธ.ค.นี้ รองรับลูกค้าได้ 5,000 คน ซึ่งทั้ง 2 ห้างยักษ์ต่างยึดทำเลทองอยู่ตรงหัวมุมสี่แยกใจกลางเมืองเชียงใหม่ หลาย ฝ่ายจึงกังวลว่าจะดูดซับคนและรถอย่างไร เพราะนี่ยังไม่รวมกับห้างเดิมที่เปิดบริการอยู่แล้ว ทั้งห้างเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซา, กาดสวนแก้ว กลุ่มคอมมิวนิตี้มอลล์ และกลุ่มโมเดิร์นเทรด แม็คโคร บิ๊กซี เทสโก้ โลตัส ที่เปิดบริการอยู่ทุกมุมเมือง สิ่งที่ กำลังเป็นปัญหาใหญ่กระทบต่อการใช้ชีวิตชาวเชียงใหม่ในเวลานี้ก็คือการจราจร ติดขัดในเขตเมืองที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ซึ่งยังไม่นับรวมปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขี้นอีกหลายเท่าในอนาคต

พ.ต.ท. สิทธิชัย ทนันไชย ผู้กำกับการจราจรกลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัญหาการจราจรของจังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ้นเนื่องจากปริมาณรถเพิ่มมากขึ้น และยังเกิดจากปัญหาผังเมือง ระบบขนส่งมวลชน ความเจริญเติบโตของเมือง การกระจุกตัวของสถานศึกษา สถานประกอบการ ร้านค้า และเศรษฐกิจกระจุกตัวกันอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งปัญหาจราจรเป็นปัญหาที่ใกล้ชิดในชีวิตประจำวันมีผลต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว "เมื่อ มีห้างใหม่เกิดขึ้น ผู้บริโภคก็จะแห่ไปใช้บริการ ซึ่งปัญหาการจราจรบริเวณสี่แยกศาลเด็กและสี่แยกแม่คาวเกิดขึ้นอยู่แล้ว แนวทางแก้ไขเบื้องต้นในระยะสั้นนั้น ตำรวจจราจรจะช่วยบรรเทาปัญหาได้บ้าง และระยะกลางจะต้องเป็นระดับจังหวัดหรือระดับชาติมาช่วยแก้ไขปัญหา ส่วนระยะยาวคือการปรับปรุงระบบขนส่งมวลชน"

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปี 2555 มีจำนวนยานยนต์ทุกประเภทจดทะเบียน 1,923,777 คัน สถิติระหว่างเดือนมกราคม-พฤศจิกายน เป็นรถใหม่ป้ายแดง 95,057 คัน เพิ่มขึ้น 17.63% รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 23,086 คัน เพิ่มขึ้น 55.86% รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน 332 คัน ลดลง 7.52% รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 8,570 คัน เพิ่มขึ้น 22.57% รถจักรยานยนต์ 63,069 คัน เพิ่มขึ้น 7.54% ทั้ง นี้ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่มีแผนรองรับการขยายตัวของเมืองและการจราจรหนาแน่นซึ่ง แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุดคือการจัดระบบขนส่งมวลชนให้เหมาะสม จัดเส้นทางรถขนส่งสาธารณะ (รถสองแถวสี่ล้อแดง) ที่มีอยู่ราว 2,000 คันให้มีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม หากพลิกดูแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ระยะ 5 ปี (ปี 2556-2559) ในระยะสั้นปีนี้มีแผนจัดระบบระเบียบ ปรับปรุง และเปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะหรือรถขนส่งมวลชนเชียงใหม่ (รถสองแถวสี่ล้อแดง) ที่มีอยู่ราว 2,400 คัน ให้มีความเหมาะสมและได้มาตรฐานใหม่ทั้งหมด โดยจะทำการคัดสรรเฉพาะรถที่มีประสิทธิภาพ ส่วนรถรุ่นเก่าที่ไม่มีประสิทธิภาพในการให้บริการ ก็จำเป็นต้องให้หยุดเดินรถ และเปิดโอกาสให้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงรถโดยสารให้มีมาตรฐาน คาดว่าต้องใช้งบฯสนับสนุนจากภาครัฐราว 2,400 ล้านบาท ขณะที่แผนระยะ ยาว ได้แก่ การทำอุโมงค์ ทางลอด และสะพานข้ามทางแยกในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และแผนสร้างถนนวงแหวนรอบที่ 4 ในหลายจุด คืออำเภอแม่แตง สันทราย ดอยสะเก็ด สารภี และสันป่าตอง เพื่อเป็นการกระจายความหนาแน่นของปริมาณรถ คาดว่าใช้งบประมาณก่อสร้าง 2,000-3,000 ล้านบาท

ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ย้ำว่า แนวทางการแก้ปัญหาการจราจรของเมืองเชียงใหม่ต้องมองระยะยาว คือการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร โดยเฉพาะการสนับสนุนระบบขนส่งมวลชนเดิมที่มีอยู่แล้วให้เป็นระบบเดียวกัน ทั้งรถสี่ล้อแดง รถเมล์ และรถแท็กซี่ พร้อมทั้งส่งเสริมระบบทางเลือกอื่น ๆ เช่น จักรยาน หากภายใน 3 ปีนี้ยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมการจราจรของเมืองเชียงใหม่จะวิกฤตมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน..!

18/11/2556  ประชาชาติธุรกิจ (18 พฤศจิกายน 2556)

ผู้สนับสนุน