บีอีซีแอลเผยความคืบหน้าก่อสร้างโครงการต่อเชื่อมทางพิเศษ

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

บีอีซีแอลเผยความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการต่อเชื่อมทางพิเศษศรีรัช (อโศก-ศรีนครินทร์) กับ 5.จตุรทิศช่วง ค. คืบหน้า 55%

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีอีซีแอล เปิดเผยถึงความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการต่อเชื่อมทางพิเศษศรีรัช (ช่วงอโศก – ศรีนครินทร์) กับถนนจตุรทิศช่วง ค.เพื่อรองรับการเดินทางจากบริเวณดินแดง มักกะสัน ผ่านถนนจตุรทิศ ต่อเนื่องมาที่ทางพิเศษศรีรัช ช่วงอโศก – ศรีนครินทร์ โดยได้เริ่มก่อสร้างเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556 กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 16 เดือน ขณะนี้ ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างทางต่อเชื่อมดังกล่าว มีความก้าวหน้ามากกว่า 55% ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 โดยงานติดตั้งยกคานคอนกรีตสำเร็จตามแนวยาว (I-Girder) ติดตั้งแล้วเสร็จจำนวน 47 คานจากทั้งหมด 89 คาน โดยการดำเนินงานก่อสร้างที่ผ่านมา ทางด่วนกรุงเทพได้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานโครงการฯ รวมถึงควบคุมมาตรฐานการก่อสร้างตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และสำหรับการดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกลางเดือนธันวาคม 2556 ยังคงมีความจำเป็นต้องปิดทางลงถนนพระราม 9 และเบี่ยงการจราจรในบางช่วง

ทั้งนี้ ทางด่วนกรุงเทพได้จัดให้มีรถคุ้มครอง ใบปลิวประชาสัมพันธ์ ติดตั้งสัญญาณไฟ ป้ายเตือน จัดเจ้าหน้าที่จัดการจราจร พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษตลอดการทำงาน รวมถึง ขอให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษทุกท่านโปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง และทางบริษัทขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2641-4611 ต่อ 8630 ในวันและเวลาทำการ

27/11/2556  ประชาชาติธุรกิจ (27 พฤศจิกายน 2556)

ผู้สนับสนุน