เจ้าท่าใส่เกียร์ห้าดันโครงการเด้งรับ 2 ล้านล.

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

เร่งดันเมกะโปรเจ็กต์กรมเจ้าท่า "ศรศักดิ์" ลุ้นรับ 2.9 หมื่นล้านบาทในงบพ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบาราและแม่น้ำป่าสัก เร่งทำกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งอีไอเอ -อีเอชไอเอ ที่รอการอนุมัติ ส่วนการทำความเข้าใจประชาชนเริ่มดำเนินการแล้ ว ยืนยันเขื่อนยกระดับแม่น้ำเจ้าพระยาและน่าน จะไม่กระทบกับโครงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล

ศรศักดิ์ แสนสมบัติ นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่ายังอยู่ระหว่างการเร่งติดตามงบประมาณ 2.9 หมื่นล้านบาท ที่จะนำมาเร่งผลักดันโครงการต่างๆที่บรรจุไว้ในร่างพ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี 2556-2563 โดยปัจจุบันโครงการต่างๆมีความคืบหน้าแต่ละลำดับ มีทั้งพร้อมเปิดประมูล การจัดหาที่ปรึกษาเพื่อศึกษา ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนารูปแบบการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและขุดลอกร่องน้ำแม่น้ำป่าสัก โครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน่าน โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำเพื่อการประหยัดพลังงาน จ.อ่างทอง โครงการก่อสร้างท่าเรือ จ.ชุมพร โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา จ.สตูล และโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง(ท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2) "โครงการท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 โครงการท่าเรือชุมพร หรือที่อ่างทองอยู่ระหว่างการทบทวนแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ)ทั้งหมดแล้ว มีทั้งการใช้งบประมาณปกติและงบประมาณตามพ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท โดยโครงการท่าเรือปากบาราจัดอยู่ในงบพ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาทเพื่อการศึกษาอีเอชไอเอ โครงการในแม่น้ำป่าสักออกแบบเตรียมพร้อมรอเปิดประกวดราคาหาผู้รับจ้าง ท่าเรืออ่างทองก็ออกแบบแล้วเสร็จอีกเช่นกัน เร่งซื้อที่ดินหาผู้รับจ้างก่อสร้างได้ทันทีหากได้รับอนุมัติงบประมาณจากพ.ร.บ.เงินกู้ดังกล่าว"

นายศรศักดิ์กล่าวอีกว่าในปี 2557 จะได้เห็นความคืบหน้าในหลายโครงการ หากภายใน 2 เดือนหลังจากนี้สามารถขับเคลื่อนโครงการต่างๆได้ทันทีโดยเฉพาะโครงการในแม่น้ำป่าสัก ที่มีความพร้อมมากที่สุด โดยงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดมีเพียงโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบาราเพียงแห่งเดียวที่จัดอยู่ในงบตามพ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ส่วนรายการอื่นๆเป็นงบที่ตั้งมาตั้งแต่ปี 2556 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้คาดว่าปี 2557 นี้จะได้เห็นการก่อสร้างโครงการในแม่น้ำป่าสักหากได้รับอนุมัติงบตามพ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ส่วนปี 2558 จะเห็นการก่อสร้างที่ท่าเรือจ.อ่างทอง ดังนั้นหากจะต้องไปทำการศึกษาออกแบบและรอการรับรองอีไอเอคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 2 ปีในหลายโครงการ เช่น ท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 แต่หากประชาชนเห็นชอบโดยเร็วคาดว่าภายใน 1 ปีน่าจะสรุปความชัดเจนได้ทั้งหมด ซึ่งจะต้องทำควบคู่กันไปเนื่องจากจะส่งเสริมกันระหว่างท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 กับท่าเรือน้ำลึกปากบารา ให้เกิดการเชื่อมโยงทั้ง 2 ฝั่งทะเลเปิดประตูการค้าได้มากขึ้น

ส่วน 2 เขื่อนยกระดับแม่น้ำเจ้าพระยายังอยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียด คาดว่าภายใน 2 ปีนี้จะแล้วเสร็จทั้งหมด เพราะเป็นเพียงการทบทวนแบบเท่านั้น อีกทั้งขณะนี้ได้เร่งทำความเข้าใจประชาชนควบคู่กันไปด้วย โดยยืนยันว่าโครงการเขื่อนยกระดับแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านทั้ง 2 แห่งจะไม่กระทบกับโครงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล เพราะจะเกี่ยวข้องกับการเดินเรือเท่านั้น

22/11/2556  ฐานเศรษฐกิจ (22 พฤศจิกายน 2556)

ผู้สนับสนุน