CCPขยายกำลังผลิตรับออร์เดอร์เพิ่ม

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) หรือ CCP เปิดเผยถึงแผนการดำเนินธุรกิจในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2556 ว่า ปัจจุบันบริษัทมีงานระยะสั้นที่สามารถส่งมอบงานได้ภายใน 1-2 เดือนเข้ามามากขึ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทมีการรับรู้รายได้ที่เร็วขึ้น อีกทั้งงานดังกล่าวยังจะทำให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในเกณฑ์ดีอีกด้วย ส่วนแนวโน้มธุรกิจผลิตและจำหน่ายคอนกรีตในช่วงไตรมาส 4 ปี 2556 นี้ ยังมีแนวโน้มขยายตัวดี เป็นผลจากความต้องการคอนกรีต วัสดุก่อสร้าง ในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะโครงการภาครัฐและเอกชนในเขตภาคตะวันออก แม้ปัจจุบันหลายฝ่ายจะมีความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แต่ปัจจัยดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากโครงการที่มีการเปิดตัวไปในช่วงก่อนหน้านี้ ส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างและมีความจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่องจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2557 คาดว่าธุรกิจคอนกรีตยังมีการขยายตัว จากการก่อสร้างโครงการประเภทต่างๆ ทั้งในส่วนของงานโครงการภาครัฐ โครงการอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชน ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน และหากโครงการลงทุนภาครัฐในส่วนของงานโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท และโครงการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท มีความชัดเจน จะยิ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งบริษัทมีความพร้อมในการเข้ารับงานคอนกรีตทุกรูปแบบ

นอกจากนี้บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในการเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของโครงการต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนของผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ซึ่งมีการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในไตรมาส 4 ปี 2556 คาดว่าจะใช้งบลงทุน 200 ล้านบาท ขณะเดียวกันมีแผนจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มคอนกรีตสำเร็จรูปที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร และที่อยู่อาศัย ในช่วงต้นปี 2557 เพื่อรองรับความต้องการของตลาดวัสดุก่อสร้างทดแทนแรงงาน และจำกัดระยะเวลาในการก่อสร้าง สำหรับเป้าหมายการเติบโตของรายได้ปี 2556 คาดว่าจะอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 15-20% หรือมีรายได้รวมไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาท

25/11/2556  แนวหน้า (25 พฤศจิกายน 2556)

ผู้สนับสนุน