ด่วน! รฟม.แจ้งเลื่อนปิดจราจรหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวออกไปก่อน

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

รฟม.แจ้งเลื่อนปิดจราจรหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเพื่อออกรื้อย้ายสาธารณูปโภคในการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวคืนนี้ (16 พ.ย.) ตั้งแต่ 22.00 น. ออกไปก่อน หลังประเมินกระทบจราจรหนัก

ตามที่ รฟม.ได้นำส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เรื่อง แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ถึงปากซอยพหลโยธิน 21 เพื่อดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคในการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558-9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไปนั้น

ในการนี้ รฟม.ขอแจ้งยกเลิกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ฉบับดังกล่าว เนื่องจาก รฟม.ขอเลื่อนการเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ถึง ปากซอยพหลโยธิน 21 ในวันและเวลาดังกล่าวออกไป เพื่อบรรเทาผลกระทบการจราจรในบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ รฟม.จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งภายหลัง โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารการแจ้งปิดเบี่ยงจราจรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. ได้ที่ facebook/การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ โทร.สอบถามได้ที่หมายเลข 0-2716-4044 และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

17/11/2558  MGR Online (17 พฤศจิกายน 2558)

ผู้สนับสนุน