เปิดประมูล รถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงราย ปลายปี 60

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

การรถไฟฯ ดันโครงการรถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงราย 323 กม. มูลค่า 7.6 หมื่นล้านบาท เชื่อมการเดินทางขนส่ง จ.เชียงราย-พม่า-จีน เริ่มเปิดประมูลปลายปี 60 ให้บริการปี 63 รองรับการเดินทางกว่าปีละ2ล้านคน ขนส่งสินค้ากว่าปีละ 2 ล้านตัน

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้ดำเนิน นโยบายให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล โดยเร่งผลักดันการลงทุนการขนส่งทางราง เพื่อรองรับการเดินทาง และการขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ล่าสุดการรถไฟฯ เร่งรัดแผนการลงทุน โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงราย ระยะทาง 323 กม. วงเงิน 76,980 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 จ.เชียงราย คาดว่าจะเปิดให้มีการประมูลหาผู้รับเหมาได้ในปี 60 และเปิดให้บริการเดินรถ ได้ภายในปี 63ซึ่งที่ผ่านมาเส้นทางรถไฟ เด่นชัย-เชียงราย อยู่ในแผนการพัฒนาของการรถไฟฯ มาตั้งแต่ปี 2503 หรือกว่า 56 ปีที่แล้ว แต่ต้องติดปัญหาทำให้ เกิดความล่าช้ามาตลอด อย่างไรก็ตามปัจจุบันการรถไฟฯ มั่นใจว่าโครงการจะเดินหน้าได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากรัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่และพื้นเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างมาก สำหรับความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงราย ปัจจุบันได้ผ่านการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ) แล้ว เมื่อเดือน ต.ค. 59 ที่ผ่านมา ขั้นตอนต่อไปจะมีการนำเสนอเข้าการพิจารณาของคณะกรรมการการรถไฟฯ เพื่อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ขณะเดียวกันการรถไฟฯ จะมีการหารือกับฝ่ายวิศวกรเพื่อแบ่งโครงการก่อสร้างเป็น3ช่วงโดยจะสร้างไปพร้อมๆ กัน แทนการสร้างเป็นทางยาวรวดเดียว เพื่อให้เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น

นายวุฒิชาติ กล่าวต่อว่า สำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ จ.เชียงราย เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการเดินทาง การค้า การลงทุนทางภาคเหนือของไทย ประกอบไปด้วย 21 ตำบล ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เชียงของ เชียงแสน และแม่สาย และยังมีชายแดนติดกับประเทศเมียนมา สปป.ลาว รวมทั้งเชื่อมต่อไปถึงมณฑลยูนนาน ประเทศจีนได้อีกด้วย ซึ่งการรถไฟฯ ประเมินว่าการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงราย จะช่วยเพิ่มโอกาสการพัฒนา ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี โดยประเมินว่าภายในปี 65 จะมีผู้โดยสารมากถึง 2,004,215 คนต่อปี และมีปริมาณขนส่งสินค้าได้สูงถึง 2,095,930 ตันต่อปีสำหรับแนวเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย มีระยะทาง 323 กม. 26 สถานี ผ่านพื้นที่ 59 ตำบล 17 อำเภอ ของ 3 จ.แพร่-พะเยา-เชียงราย มีอุโมงค์ 3 แห่ง อุโมงค์แรก อ.สอง จ.แพร่ ยาว 6.4 กม. ซึ่งยาวที่สุดในประเทศ อุโมงค์ที่สอง อ.เมืองพะเยา 2.8 กม. และอุโมงค์สุดท้าย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 3.6 กม. ตลอดระยะทางมีระบบป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ เช่น สะพานข้าม ทางยกระดับ มีมูลค่าโครงการลงทุนรวมประมาณ 76,980 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้างทางวิศวกรรม (รวมค่าจ้างที่ปรึกษา) 73,172 ล้านบาท ค่าเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 7,292 แปลง จำนวนพื้นที่ 9,661 ไร่ มูลค่า 3,808 ล้านบาท.

4/11/2559  เดลินิวส์ (4 พฤศจิกายน 2559)

ผู้สนับสนุน