ดันสร้างสะพานเกียกกายในรัฐบาลชุดนี้

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กทม.ดันสร้างสะพานเกียกกายในรัฐบาลชุดนี้ พร้อมของบสนันสนุน 10,500ล้าน

นายจักกพันธ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุเทพมหานคร (กทม.)เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลมีแนวทางพัฒนาระบบโครงข่ายถนนและการจราจร ซี่งได้มอบหมายให้กทม.เป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบและก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มเติม จำนวน 4แห่ง เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรติดขัด ที่ กทม.จะเร่งดำเนินการคือสะพานเกียกาย ซึงจะเป็นสะพานที่ช่วยเชื่อมต่อกรุงเทพฯในพื้นที่ฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยขณะนี้พื้นที่ดังกล่าว มีการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ ที่ผ่านมา สะพานดังกล่าว ติดปัญหารูปแบบของสะพานกับทางรัฐสภา แต่ กทม.ได้เข้าชี้แจงกับกระทรวงมหาดไทยไปแล้ว ว่ารูปแบบสะพานไม่สามารถเบี่ยงแนวเส้นทางไปยังพื้นที่อื่นๆ และปรับรูปแบบสะพานได้ เนื่องจากรูปแบบสะพานที่กทม.ได้ศึกษาออกแบบนั้นมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากที่สุด โดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเข้าชี้แจงถึงการก่อสร้างสะพานดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี และเร่งอนุมัติการก่อสร้างโดยเร็วที่สุด ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาหาผู้รับจ้างได้ภายในรัฐบาลดังกล่าวอย่างแน่นอนโครงการนี้ใช้งบ 10,500ล้านบาท แบ่งเป็นงบก่อสร้าง 4,500ล้านบาท และงบในการเวนคืนพื้นที่ 6,000ล้านบาท ขนาด 4 ช่องจราจร ใช้ระยะเวลาในการ่อสร้างประมาณ 900วัน

6/11/2559  เดลินิวส์ (6 พฤศจิกายน 2559)

ผู้สนับสนุน