เร่งงานออกแบบอุโมงค์น้ำคลองเปรมฯ

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

เอกชนสนเป็นที่ปรึกษา ออกแบบอุโมงค์ฯคลองเปรม เพิ่ม คาดได้ที่ปรึกษาฯ ปีใหม่ ใช้งบ 20 ล้าน ศึกษา 1ปี

รายงานข่าวแจ้งว่า หลังจากที่สำนักการระบายน้ำ(สนน.)กรุงเทพมหานคร(กทม.)ได้เปิดประกาศเชิญชวนเพื่อเข้ารับคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โครงการงานจ้างที่ปรึกษาออกแบบจัดทำรายละเอียด รายการประมาณราคา และเอกสาร ประกวดราคา โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยในวันกำหนดยื่นแสดงเอกสารแสดงคุณสมบัติ เมื่อเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีบริษัทรายเดียวที่สนใจเข้ารับคัดเลือก จึงต้องยกเลิกไปเนื่องจากไม่มีการแข่งขันกันตามที่กำหนด จึงมีการเปิดประกาศเชิญชวน เป็นครั้งที่ 2 โดยมีเอกชนที่สนใจยื่นแสดงเอกสารแสดงคุณสมบัติ ทั้งสิ้นจำนวน 4ราย โดยจากนี้จะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด คาดว่าจะน่าได้เอกชนที่จะมาดำเนินการในช่วงสิ้นปี2559 หรือต้นปี 2560 ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร (อุโมงค์ดอนเมือง)จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา งบประมาณ กว่า 20 ล้านบาท จะใช้เวลาศึกษา 1 ปี ก่อนเข้าสูกระบวนการก่อสร้างซึ่งจะใช้เวลาราว4ปี จะเป็นอุโมงค์มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.70 เมตร ถือว่ามีขนาดใหญ่กว่าอุโมงค์ทุกแห่ง มีระยะทาง 13.5 กิโลเมตร โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณก่อสร้าง 6,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบอุดหนุนจากรัฐบาล แก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ตอนบนของกรุงเทพฯ

20/11/2559  เดลินิวส์ (20 พฤศจิกายน 2559)

ผู้สนับสนุน