เร่งรัดแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย ช่วยแก้น้ำท่วมชุมชนรอบบึง 480 หลัง

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย ช่วงคลองระหัสถึงคลองครุเพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมชุมชนรอบบึงสวนน้ำเสรีไทย โดยมีนายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ และคณะผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ ร่วมตรวจและรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ณ บริเวณสวนน้ำเสรีไทย กลางซอยเสรีไทย 38

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย ช่วงคลองระหัสถึงคลองครุ เป็นบึงใช้เก็กกักน้ำขนาด 365,000 ลูกบาศก์เมตร กทม. โดยสำนักการระบายน้ำได้ทำการพัฒนาและปรับปรุงให้สวนน้ำแห่งนี้สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนและใช้บริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมแก่ชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ โดยได้สร้างสถานีสูบน้ำ ขนาด 3 ลบ.ต่อวินาที จำนวน 1 แห่ง สร้างประตูระบายน้ำสวนเสรีไทย จำนวน 2 แห่ง ตอนคลองระหัสและคลองครุ สร้างเขื่อน ค.ส.ล. ยาวประมาณ 570 เมตร พร้อมสร้างราวเหล็กกันตก สร้างสะพาน และปรับปรุงผิวจราจรถนนเลียบสวนน้ำเสรีไทย

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้การก่อสร้างช้ากว่าแผน ประกอบกับมีสิ่งปลูกสร้างลักษณะเพิงพักอาศัยรุกล้ำเข้าไปในคลองสาธารณะ ซึ่งไปกีดขวางงานที่จะทำการก่อสร้างความยาวประมาณ 180 เมตรและยังมีระบบสาธารณูปโภคอื่น จึงได้เร่งรัดผู้รับเหมาให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวฯ แล้วเสร็จตามสัญญาภายในปี 60 ซึ่งหากโครงการฯ แล้วเสร็จสามารถป้องกันและช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้แก่ชุมชนที่อยู่รอบๆ บริเวณพื้นที่ประมาณ 480 หลังคาเรือน นอกจากนี้ สวนน้ำแห่งนี้ยังเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายของประชาชนอีกด้วย

30/11/2559  เดลินิวส์ (30 พฤศจิกายน 2559)

ผู้สนับสนุน