รฟท.ปัดฝุ่นTOR ประมูลซื้อหัวจักร50คัน ปรับสเปกเปิดกว้างชงบอร์ดต.ค.นี้

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

รฟท.ปรับ TOR เตรียมประมูลซื้อหัวจักร 50 คัน วงเงินกว่า 6 พันล.รอบใหม่ เปิดกว้างให้ร่วมประมูลมากราย หลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องยกเลิกเหตุมียื่นประมูลรายเดียว เร่งชงบอร์ด เคาะTOR ในต.ค.ส่วนการเช่าหัวรถจักร หวั่นไม่คุ้ม บอร์ดสั่งเปรียบเทียบต้นทุนกับวิธีซื้อ ประกอบการตัดสินใจ

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้รฟท.อยู่ระหว่างปรับปรุงร่าง TOR โครงการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อรถจักรดีเซลไฟฟ้า (Diesel Electric Locomotive) น้ำหนักกดเพลา 16 ตัน/เพลา จำนวน 50 คัน ซึ่งเป็นการเริ่มต้นใหม่ และดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คาดว่าจะนำเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท.พิจารณาได้ในเดือนต.ค.นี้ จากนั้นจะนำเสนอต่อคณะกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ซุปเปอร์บอร์ดจัดซื้อจัดจ้าง) ต่อไป

โดยหลักๆ จะมีการปรับปรุงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขที่ทำให้เปิดกว้าง ให้มีการเข้าร่วมประมูลได้มากรายที่สุด ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้นำร่าง TOR ประกาศในเวปไซด์เพื่อรับฟังความคิดเห็นมาแล้ว ซึ่งได้นำข้อมูลมาปรับปรุง ส่วนหนึ่ง ส่วนราคากลาง 6,240 ล้านบาท นั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจาก เป็นการดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้เคยอนุมัติไว้

สำหรับการโครงการเช่าหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า 50 คันนั้น นายอานนท์กล่าวว่า บอร์ดรฟท.ยังมีความกังวลในเรื่องความคุ้มค่า จึงให้ทำรายละเอียดเปรียบเทียบระหว่าง การเช่า กับรูปแบบการซื้อ ทั้งค่าใช้จ่าย ค่าซ่อมบำรุง ใหม่ทั้งหมด ซึ่งอาจต้องใช้เวลาอีกระยะ จึงจะประเมินได้ว่าจะมีการเช่าหรือไม่

รายงานข่าวแจ้งว่า โครงการซื้อหัวรถจักร 50คัน ก่อนหน้านี้ รฟท.ได้เปิดประมูล ที่ วงเงิน 6,151 ล้านบาท แต่ปรากฎว่ามีผู้ยื่นประมูลเพียง 1 ราย ทำให้ต้องยกเลิกประมูลเนื่องจากกเกรงว่าจะไม่โปร่งใส และได้เตรียมประมูลใหม่ราคากลาง 6,240 ล้านบาท แต่มีการจัดตั้งซุปเปอร์บอร์ดจัดซื้อฯ และมีพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯใหม่ จึงต้องเริ่มต้นโครงการใหม่

ส่วนการเช่าหัวจักร จำนวน 50 คันนั้น มีเป้าหมายเพื่อนำมาขนส่งสินค้าเป็นเวลา 15 ปี รวมการซ่อมบำรุงคิดเป็นมูลค่ากว่า 1.4 หมื่นล้านบาท ตามการศึกษา ได้ประเมินอัตราเช่าวันละ 48,721 บาท/วัน/คัน

ด้านนายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถรฟท.กล่าวว่า การปรับปรุง TOR โครงการจัดซื้อหัวรถจักร 50คัน ใกล้เสร็จแล้ว โดยฝ่ายเทคนิคได้พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้มีการเปิดกว้างมากที่สุด ซึ่ง จะนำเสนอบอร์ดรฟท.ได้ในการประชุมกลางเดือนต.ค.นี้ จากนั้น จะเร่งนำร่าง TOR ขึ้นเวป รฟท.เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อไป

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน หัวรถจักรที่ใช้งานได้จริงประมาณ 120-130 คัน ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพราะหัวรถจักรเหล่านั้นมีอายุการใช้งานนาน 40-50 ปี มีค่าซ่อมบำรุงค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงต้องจัดหาของใหม่มาทดแทน ซึ่งตามแผนจะจัดหาหัวรถจักรรวมแล้ว 100 คัน แบ่งเป็นการเช่า 50 คัน และซื้อ 50 คันคิดเป็นวงเงินรวมราว 2 หมื่นล้านบาท

2/10/2560  MGR Online (2 ตุลาคม 2560)

ผู้สนับสนุน