เตรียม MOU กดปุ่มถมดินรถไฟไทย-จีน 3.5 กม. กรมทางหลวงระดมเครื่องจักรลุยเสร็จใน6ด.

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

บอร์ด รฟท.เคาะจ้าง กรมทางหลวง สร้าง รถไฟไทย-จีน 3.5 กม. ช่วงสถานีกลางดง-ปางอโศก พร้อมประสานจีนส่งเครื่องมือช่วยตวจสอบมาตรฐานวัสดุ เร่งชงครม.เป้าเริ่มถมดินได้ พ.ย. เสร็จใน6 เดือน ขณะที่เบรคยาวซื้อรถแอร์พอร์ตลิงก์ 7 ขบวน หวั่นกระทบการลงทุน3 สนามบิน สั่งหาทางเพิ่มความจุรถ9 ขบวนเดิมทุกรปแบบแก้ปัญาแออัด

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท.เมื่อวันที่ 4 ต.ค. ที่ผ่านมา ได้พิจารณาโครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ- นครราชสีมา ระยะทาง 252.35 กิโลเมตร วงเงิน 179,412.21 ล้านบาท โดยมีมติอนุมัติให้ กรมทางหลวง (ทล.) ดำเนินการก่อสร้าง โครงการตอนที่ 1 ช่วงสถานีกลางดง-ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กม. โดยจะเร่งนำเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)อนุมัติ เพื่อลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับกรมทางหลวงต่อไป สำหรับกรอบวงเงินค่าดำเนินการช่วงแรก ประมาณ 425 ล้านบาท จะใช้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาให้ โดยกรมทางหลวงจะเป็นผู้เบิกจ่ายแทน

ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างตอนแรก 3.5กม.ได้ประมาณ เดือนพ.ย.นี้หรืออย่างช้าในเดือนธ.ค. 60 โดยที่ผ่านมา รฟท.และกรมทางหลวงได้หารือรายละเอียดของแบบ ระยะทาง 3.5 กม.มาอย่างใกล้ชิด ขณะที่ ได้ประสานกับจีนให้เข้ามาช่วยด้านเทคนิคในเรื่องเครื่องมือทดสอบมาตรฐานวัสดุต่างๆ ในส่วนที่เป็นมาตรฐานที่ยังมีการใช้ในไทยไม่แพร่หลาย

ด้านนายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า ทล.ได้เตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ เครื่องจักร กำลังคน ไว้แล้วรอเพียงรฟท.เสนอครม.เพื่อรับทราบกรณีเป็นงานเร่งด่วนและให้กรมทางหลวงดำเนินการก่อสร้าง โดยจะใช้เวลาในการก่อสร้างระยะทาง 3.5 กม. ภายใน 6 เดือน

****เบรคซื้อรถแอร์พอร์ตลิงก์ 7 ขบวน รอEECเคาะลงทุนเชื่อม3สนามบิน

นายอานนท์ กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ดรฟท.ยังได้หารือถึงโครงการจัดซื้อรถไฟฟ้าธรรมดา (City Line ) จำนวน 7 ขบวนและโครงการปรับเปลี่ยนระบบอาณัติสัญญาณการเดินรถ โครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ วงเงิน 4,400 ล้านบาท โดยที่ประชุมเห็นว่า เนื่องจากรัฐบาลโดยคณะกรรมการ EEC มีนโยบายให้ผนวกโครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ไว้กับโครงการรถไฟฟ้าเชื่อม3 สนามบิน ดังนั้น หากตัดสินใจซื้อรถ7 ขบวน ไปก่อน อาจจะกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน ของผู้ให้บริการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ในเรื่องของความคุ้มค่าเพราะอาจต้องรับเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงก์ไปด้วย

ดังนั้นจึงให้ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด สำรวจศักยภาพของตัวเองภายใต้ทรัพยากรที่มี 9 ขบวนว่าจะสามารถบริหารจัดการหรือปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของความจุในการรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นอย่างไร ในช่วง 2-3 ปีนี้ และหากต้องมีการลงทุนอะไรเพิ่มเติมให้นำเสนอบอร์ดรฟท.พิจารณาตัดสินใจโดยเร็ว

ส่วนกรณีที่รฟท.ได้ยกเลิกการประมูลซื้อรถแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ครั้งที่แล้ว ซึ่ง กิจการร่วมค้าชางชุน ซีอาร์ซีซี และริเวอร์ เอ็นจิเนียริง จากประเทศจีน เป็นผู้ยื่นเสนอราคารายเดียว. ได้ทำหนังสือถึงรฟท.ขอสงวนสิทธิ์นั้น บอร์ดเห็นว่า การยกเลิกประมูลเป็นมติของบอร์ดรฟท.ชุดที่แล้ว ซึ่งมีผลไปแล้ว อีกทั้งยังมีการฟ้องร้องในศาลอีกด้วย ดังนั้น จะต้องพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบ

6/10/2560  MGR Online (6 ตุลาคม 2560)

ผู้สนับสนุน