ขยายสนามบินแม่สอดเร็วกว่าแผน ทย.เตรียมเปิดอาคารผู้โดยสาร ต้นปี 61

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

กรมท่าอากาศยาน เผยปรับปรุงสนามบินแม่สอดเร็วกว่าแผน เตรียมเปิดใช้อาคารผู้โดยสารหลังใหม่อย่างไม่เป็นทางการ ต้นปี 61 ส่วนการติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด ( EDS) วงเงินกว่า 435 ล. สนามบินกระบี่ ,สุราษฎร์ธานี ,อุดรธานี พร้อมให้บริการต.ค.60 ตามมาตรฐานICAO

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด ว่า ขณะนี้การก่อสร้างเร็วกว่าแผนงานและ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ได้อย่างไม่เป็นทางการในช่วงต้นปี 2561 และจะปรับปรุงเสร็จเต็มและให้บริการได้เต็มรูปแบบในปี 2562

โดยการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ขนาด 12,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 600 คนต่อชั่วโมง หรือ 1.5 ล้านคนต่อปี เริ่มดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 900 วัน งบประมาณ 447.6 ล้านบาท โดยความก้าวหน้าถึงสิ้นเดือนกันยายน 2560 คิดเป็น 71.58% ของปริมาณงานทั้งหมด เร็วกว่าแผนงานที่วางไว้ 30.69%ซึ่งขณะนี้กรมท่าอากาศยาน ได้เตรียมความพร้อมในด้านอุปกรณ์และบุคลากร เพื่อรองรับการเปิดให้บริการของอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่

ส่วนงานก่อสร้างทางขับ ลานจอดอากาศยาน และเสริมผิวทางวิ่งเดิม โดยได้ดำเนินการก่อสร้างต่อเติมทางวิ่งจากเดิม ขนาด 30 x 1,500 เมตร ให้เป็นขนาด 45 x 1,500 เมตร และก่อสร้างไหล่ทางวิ่ง ทั้ง 2 ข้าง ขนาดกว้าง 7.50 เมตร รวมถึงขยายทางขับงบประมาณ 297 ล้านผลงานถึงเดือนกันยายน 2560 คิดเป็น 72.92% ของปริมาณงานทั้งหมด

งานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง จากเดิมขนาด 45 x 1,500 เมตร เป็น 45 x 2,100 เมตร เริ่มดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 งบประมาณ 368,723,100 บาท ถึงเดือนกันยายน 2560 มีความก้าวหน้า 0.11% ของปริมาณงานทั้งหมด

สำหรับ โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารและอาคารประกอบ ขนาด 7,000 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 300 คน/ ชั่วโมง สัญญาเริ่มดำเนินการก่อสร้างวันที่ 31 มีนาคม 2560 งบประมาณ 338,388,888 บาท ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2560 มีความก้าวหน้า 0.5% งานก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และอื่นๆ รองรับเครื่องบินขนาด 50-70 ที่นั่ง เช่นATR 72 จอดได้ 3 ลำ เริ่มดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาวันที่ 29 ตุลาคม 2559 งบประมาณ 1,316,732,396.16 บาท มีความก้าวหน้า 24% เร็วกว่าแผนงานที่วางไว้ 13.06%

นอกจากนี้ ทย.ยังได้ดำเนินการด้านความปลอดภัย โดยจัดทำโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ (Explosive Detection System :EDS) พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระ ห้องควบคุม และอุปกรณ์ ในกรอบวงเงินงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 435.3 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัย เกี่ยวกับการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนที่ฝากไปกับอากาศยาน (Hold Baggage) ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญ ต่อการดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยให้มีความรัดกุม และเป็นไปตามข้อกำหนดของแผนการรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ สอดคล้องกับมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

โดย ถึงวันที่ 20 กันยายน 2560 ท่าอากาศยานกระบี่ ความคืบหน้า 91.18% เร็วกว่าแผนงานที่วางไว้ 1.18%, ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ดำเนินงานได้ 71.95% และท่าอากาศยานอุดรธานี คืบหน้า 93.94% เร็วกว่าแผนงานที่วางไว้ 3.94% โดยจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการในเดือนตุลาคม 2560

4/10/2560  MGR Online (4 ตุลาคม 2560)

ผู้สนับสนุน