ทช.เร่งหาสาเหตุสะพานชัยนาททรุด ตั้งเป้าก่อสร้างให้เสร็จก่อนปีใหม่

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวงชนบท เร่งตรวจสอบวินิจฉัย หาสาเหตุ สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เมืองชัยนาททรุด พร้อม ติดตามแบบรายวัน ตั้งเป้าเริ่มก่อสร้างใหม่และให้แล้วเสร็จก่อนปีใหม่

นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) พร้อมด้วย นายพิสิฐ ศรีวรานันท์ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบสะพาน นายชัยบูรณ์ แจ่มศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชัยนาท ได้ลงพื้นที่เพื่อ ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสะพานทรุดตัว โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉ และ ค ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท โดยการประชุม ร่วมกับ สำนักก่อสร้างทาง สำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง บริษัทที่ปรึกษา และบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างได้มีการตรวจสอบข้อมูล ขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างประจำวัน การตรวจสอบระดับและแนวสะพานย้อนหลัง ของบริษัทที่ปรึกษาและบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้าง และกำหนดแผนการแก้ไขการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป เนื่องจากขณะนี้ได้มีคำสั่งให้หยุดการก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งแผนงานที่จะลงรายละเอียดและดำเนินการต่อไป คือ

1. การตรวจสอบจุดเสี่ยงทั้งโครงการ 2. การกำหนดจุดและวิธีการเสริมความมั่นคงนั่งร้าน 3. การรื้อทำลายพื้นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หล่น เว้นเสานั่งร้านเหล็ก 4. การทดสอบสภาพความสมบูรณ์ของโครงสร้างที่ก่อสร้างแล้วเสร็จบริเวณรอบจุดเกิดเหตุ 5.เชิญผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบวินิจฉัย ทั้งสาเหตุที่เกิดและสภาพความสมบูรณ์ของโครงสร้าง ทั้งนี้ จะได้ติดตามความก้าวหน้าเป็นรายวัน และจะเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนปีใหม่ อย่างไรก็ตาม รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ได้เดินทางไปยังพื้นที่เกิดเหตุ โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉ และ ค ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท (ช่วงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) และได้เดินทางต่อไปยังที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เพื่อเยี่ยมอาการของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์สะพานทรุดตัวดังกล่าว

4/10/2560  MGR Online (4 ตุลาคม 2560)

ผู้สนับสนุน