เจาะเสาเข็มหน้าวัดอมรินทรารามฯ

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ติดตามโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทาง ยกระดับข้ามแยกศิริราช โดยมีนายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธาเขตบางกอกน้อย ร่วมด้วย บริเวณหน้าวัดอมรินทรารามวรวิหาร

นายจักกพันธุ์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างบริเวณวัดอมรินทรารามวรวิหาร ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมการเจาะเสาเข็ม โดยผู้รับจ้าง ยืนยันว่าจะเริ่มเจาะเสาเข็มได้ในวันที่ 10 ต.ค.2560 ส่วนบริเวณกองเรือเล็กดำเนินการเสาเข็มเจาะเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.80 ม. จำนวน 16 ต้น ทำได้แล้ว 13 ต้น บริเวณคลองบางกอกน้อย จำนวน 8 ต้น ทำได้แล้ว 5 ต้น เหตุที่ล่าช้าเนื่องจากต้องใช้พื้นที่บริเวณฝั่งศิริราชในการก่อสร้างนั่งร้าน ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์บางส่วนมาบริเวณฝั่งศิริราช เพื่อก่อสร้างนั่งร้านสำหรับเดินเครื่องจักรลงไปเจาะเสาเข็มในคลองบางกอกน้อย โดยมอบหมายให้สำนักการโยธาติดตามอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำชับผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตลอดจนให้คำแนะนำและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ

โครงการดังกล่าว เป็นการขยายสะพานอรุณอมรินทร์จาก 4 เป็น 6 ช่องจราจร ความยาว 480 ม. พร้อมทั้งก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกศิริราช ขนาด 2 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.25 ม. ยาว 1,300 ม. ลงถนนอรุณอมรินทร์บริเวณหน้ากรมอู่ทหารเรือเพื่อบรรเทาจราจรติดขัดบริเวณถนนโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช

10/10/2560  แนวหน้า (10 ตุลาคม 2560)

ผู้สนับสนุน