ผ่าศักยภาพ6สถานีร่วมน่าลงทุน

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

จากโครงการรถไฟฟ้าหลายเส้นทางที่กำลังก่อสร้างและที่จะเริ่มการก่อสร้างในอนาคต ทำให้เกิดจุดตัดหรือว่าสถานีร่วมที่เป็นสถานีที่มีเส้นทางรถไฟฟ้า 2 เส้นทางขึ้นไปผ่านสถานีนั้น ซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าจะทำให้สถานีนั้นๆ มีศักยภาพรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาพื้นที่รอบๆ มากขึ้นในอนาคต ได้แก่ 1. สถานีเตาปูน สถานีร่วมของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีนํ้าเงิน ในอนาคตเมื่อเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินส่วนต่อขยายเปิดให้บริการ อีกทั้งเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เริ่มดำเนินการเป็นรูปธรรม กอปรกับสถานีเตาปูนเป็นสถานีที่อยู่ไม่ไกลจากสถานีกลางบางซื่อ และเป็นสถานีที่ภาคเอกชนสามารถเข้าไปจับจองที่ดินเพื่อพัฒนาได้แบบอิสระไม่ใช่เช่าระยะยาวแบบในสถานีกลางบางซื่อ จึงเป็นที่คาดการณ์ว่าพื้นที่รอบๆ สถานีเตาปูนจะน่าสนใจมากกว่าปัจจุบันแน่นอนในอนาคต ปัจจุบันพื้นที่รอบๆ สถานีเตาปูนมีคอนโดมิเนียมเปิดขายทั้งหมดประมาณ 1,641 ยูนิต ขายไปได้แล้วประมาณ 80%

2.สถานีรัชโยธิน อยู่บนเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว (หมอชิต-คูคต) ช่วงต่อขยายจากสถานีหมอชิตขึ้นไปทางทิศเหนือ เป็นอีกเส้นทางที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการค่อนข้างมาก ดังจะเห็นได้จากการที่มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่มากมายในช่วงที่ผ่านมา โดยพื้นที่รอบๆ สถานีรัชโยธินเป็นอีกทำเลที่มีโครงการเปิดขายใหม่ค่อนข้างมาก เนื่องจากสถานีรัชโยธินมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นสถานีร่วมระหว่างรถไฟฟ้าสาย?สีเขียว และสายสีเหลืองที่ต่อขยายเส้นทางขึ้นมาจากสถานีรัชดาภิเษก ณ ปัจจุบันมีคอนโดมิเนียมเปิดขายในพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,122 ยูนิตขายไปได้ประมาณ 97% ราคาขายเฉลี่ยของโครงการในพื้นที่อยู่ที่ประมาณ 85,200 บาทต่อตารางเมตร แต่โครงการที่เปิดขายในปีนี้มีราคาขายค่อนข้างสูงคือมากกว่า 130,000 บาทต่อตารางเมตร เมื่อความชัดเจนของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเป็นรูปธรรมมากขึ้นเชื่อว่าจะมีโครงการเปิดขายใหม่มากขึ้น

3. สถานีบางหว้า สถานีร่วมของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีลมกับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของที่ดินต่างๆ ในพื้นที่บ้างแล้ว แต่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน อาจจะเป็นเพราะว่าผู้ประกอบการเลือกที่จะรอเวลาต่อไปอีกเล็กน้อยเพื่อให้เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินคืบหน้ากว่าปัจจุบัน เพราะว่ากำหนดเปิดให้บริการอยู่ที่ปี 2563 โดยในปัจจุบันมีคอนโดมิเนียมเปิดขายในพื้นที่อยู่ทั้งหมด 3,656 ยูนิตขายไปได้ประมาณ 91% มีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 76,200 บาทต่อตารางเมตร

4. สถานีวงเวียนใหญ่ สถานีที่มีคนใช้บริการค่อนข้างมาก เพราะเป็นสถานีที่คนที่ใช้บริการรถโดยสารประจำทางจากพื้นที่ต่างๆ สามารถมาใช้บริการรถไฟฟ้าได้สะดวกที่สุดอีกสถานีหนึ่ง ส่งผลให้พื้นที่รอบๆ ก่อนหน้านี้หลายปีมีโครงการคอนโด มิเนียมเข้ามาเปิดขายหลายโครงการ แต่ไม่มีโครงการใหม่มาระยะหนึ่งแล้ว เนื่องจากโครงการที่เปิดขายก่อนหน้านี้ยังคงเหลือขายอยู่พอสมควร ปัจจุบันมีคอนโดมิเนียมเปิดขายอยู่ในพื้นที่ประมาณ 2,720 ยูนิตขายไปได้ประมาณ 90% ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 113,850 บาทต่อตารางเมตรซึ่งค่อนข้างสูงเพราะโครงการส่วนใหญ่สร้างเสร็จแล้วพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งในอนาคตเมื่อความชัดเจนของเส้นทางรถ ไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เป็นรูปธรรมมากขึ้น สถานีวงเวียนใหญ่จะเป็นสถานีร่วมของเส้นทางรถไฟฟ้า 2 เส้นทางและเป็นสถานีที่คนที่ใช้บริการเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้สามารถเปลี่ยนเส้นทางเพื่อเดินทางเข้าเมืองชั้นในเพื่อทำงานได้ 5. สถานีหมอชิต-พหลโยธิน 2 สถานีนี้เป็นอีกพื้นที่ที่จะกลายเป็นสถานี?ร่วมในอนาคต เพราะเส้น?ทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว (หมอชิต-คูคต) ที่กำลังก่อสร้างเพราะจุดเริ่มต้นที่สถานีหมอชิตเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวปัจจุบัน และยังเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟใต้ดินสถานีจตุจักร รวมไปถึงสถานีรถไฟใต้ดินพหล โยธินในอนาคตเมื่อเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวเปิดให้บริการ อีกทั้งพื้นที่นี้ยังอยู่ไม่ไกลจากสถานีกลางบางซื่อที่มีแผนพัฒนาเป็นศูนย์กลาง การเดินทางขนาดใหญ่ของอาเซียนในอนาคตทำให้ความน่าสนใจของพื้นที่นี้มีมาก นอกจากนี้ในพื้นที่รอบๆ บริเวณนี้ยังมีโครงการมิกซ์-ยูสขนาดใหญ่อีก 1-2 โครงการที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต แต่อาจจะยังต้องใช้เวลาในการพัฒนาอีกหลายปีกว่าจะเป็นรูปธรรมชัดเจน พื้นที่นี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการมาระยะหนึ่งแล้วด้วยศักยภาพปัจจุบันของพื้นที่มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายหลายโครงการรวมแล้วประมาณ 5,524 ยูนิตขายไปได้ประมาณ 81% ราคาขายเฉลี่ยในพื้นที่อยู่ที่ประมาณ 133,600 บาทต่อตารางเมตร

6. สถานีรัชดาภิเษก สถานีที่จะเป็นสถานีร่วมของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินในอนาคต แม้ว่าเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองอาจจะเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าขนาดเล็กไม่ได้มีขนาดใหญ่แบบเส้นทางรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการในปัจจุบันแต่ก็ช่วยส่งเสริมให้ศักยภาพของพื้นที่ตลอดแนวเส้นทางมีมากขึ้นอย่างแน่นอน พื้นที่รอบๆ สถานีรัชดาภิเษกก่อนหน้านี้ก็มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายหลายโครงการและได้รับการตอบรับที่ดีแม้ว่าราคาขายอาจจะสูงกว่าโครง การก่อนหน้านี้ไปพอสมควร โดยคอนโดมิเนียมทั้งหมดในพื้นที่นี้อยู่ที่ประมาณ 2,969 ยูนิตขายไปได้ประมาณ 98% ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 122,800 บาทต่อตารางเมตร

8/10/2560  ฐานเศรษฐกิจ (8 ตุลาคม 2560)

ผู้สนับสนุน