ครบรอบ 15 ปี กรมทางหลวงชนบทเดินหน้าพัฒนาเส้นทางต่อเนื่อง ปีหน้าอัด4.6หมื่นล้าน สร้างถนนทั่วไทย

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2560 เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 15 ปี ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา ชาวทางหลวงชนบทได้ตั้งใจทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับปีงบประมาณ 2561 ทช.ได้รับการจัดสรรงบประมาณในวงเงินรวม 46,330 ล้านบาท ในจำนวนดังกล่าวแบ่งเป็นงบลงทุน จำนวน 44,770 ล้านบาท เพื่อมาดำเนินการงานในความรับผิดชอบ 2 ส่วนหลัก คือ งานซ่อมบำรุงและอำนวยความปลอดภัยโครงข่ายทางหลวงชนบท และงานพัฒนาทางหลวงชนบท โดยแบ่งได้ 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 งานซ่อมบำรุงและอำนวยความปลอดภัยทางหลวงชนบท งบประมาณ 20,314 ล้านบาท เป็นการดำเนินงานซ่อมบำรุงโครงข่ายทางหลวงชนบททั่วประเทศ ระยะทาง 47,308 กิโลเมตร กับงานป้องกันและอำนวยความปลอดภัยทางหลวงชนบททั่วประเทศ จำนวน 1,473 แห่ง ได้แก่ งานขยายความกว้างสะพาน งานปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง งานอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน และงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางแยก เป็นต้น

ส่วนที่ 2 งานพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบท งบประมาณ 19,237 ล้านบาท เป็นการดำเนินการก่อสร้างถนน/สะพาน ตามภารกิจและนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ ก่อสร้างถนนลูกรังเป็นถนนลาดยาง คอนกรีต ระยะทาง 684.373 กิโลเมตร ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วประเทศ ความยาว 8,287 เมตร ก่อสร้างถนนเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาคและก่อสร้างถนนในเขตผังเมือง

ก่อสร้างถนนสนับสนุนการท่องเที่ยว ก่อสร้างถนนเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่ง ก่อสร้างถนนเพื่อสนับสนุนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ก่อสร้างถนนเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบบูรณาการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

ในปี 2561 มีโครงการที่ ทช.มีแผนจะดำเนินการก่อสร้าง อาทิ โครงการก่อสร้างถนนสาย นม.1120 แยกทางหลวงหมายเลข 2- บ้านโคกไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา, โครงการก่อสร้างถนนสาย จ1และ จ2 ผังเมืองรวมเมืองพะเยา และสาย ค ผังเมืองรวมชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, โครงการก่อสร้างถนนสาย รย.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 331- ทางหลวงหมายเลข 3191 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง, โครงการก่อสร้างถนนสาย นพ.2019 แยกทางหลวงหมายเลข 22-บ้านนาผักปอด อำเภอเมือง,ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

รวมทั้งโครงการสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ การก่อสร้างทางต่างระดับบนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 33-ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2561, การก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1098-ทางหลวงหมายเลข 1 (ตอนที่ 2) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2561, การก่อสร้างขยายถนนกัลปพฤกษ์ (ช่วงกาญจนาภิเษก-ถนนราชพฤกษ์) และขยายถนนราชพฤกษ์ระยะที่ 2 (ตอนที่ 3) (กม.22+900–กม.31+250) ช่วงถนนรัตนาธิเบศร์-ทางหลวงหมายเลข 345 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2562 เป็นต้น

ในปี 2560 ที่ผ่านมา มีโครงการที่ ทช.ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เช่น ทางลดระดับบริเวณแยกถนนสุขุมวิท-ถนนพัทยากลาง เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (ทางลอดพัทยากลาง), ถนนเข้าเขื่อนรัชชประภา สาย สฎ.3062 แยกทางหลวงหมายเลข 401-เขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทางจักรยาน , ถนนสาย ฉ ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา, อุโมงค์ลอดทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ขก.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 2– บ้านโคกท่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ฯลฯ

9/10/2560  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (9 ตุลาคม 2560)

ผู้สนับสนุน