RPC เซ็นสัญญาปั๊มเพียวใช้แบรนด์ ESSO

Oil & Gas News / ข่าวหมวดน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

เอสโซ่จับมือ “เพียวพลังงาน” ทำสัญญาขายน้ำมันและให้สิทธิใช้เครื่องหมายการค้าแบรนด์เอสโซ่ใน 49 ปั๊มเพียวที่จะทยอยเปลี่ยนโลโก้ทั้งหมดในปีหน้า ตั้งเป้าช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดค้าปลีกน้ำมัน

นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร เลขานุการบริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) (RPC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด (PTEC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ประกอบธุรกิจค้าปลีก และสถานีบริการน้ำมัน ปรับเปลี่ยนการบริหารงานสถานีบริการน้ำมันภายใต้เครื่องหมายการค้า “เพียว” เป็นสถานีบริการน้ำมันภายใต้เครื่องหมายการค้า “เอสโซ่” ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพและความแข็งแกร่งทางธุรกิจค้าปลีกน้ำมันและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

วันนี้ (6 พ.ย.) PTEC ได้ลงนามความร่วมมือระหว่างกันกับบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ทําสัญญาซื้อขายน้ำมันและให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ ภายหลังจากนี้สถานีบริการน้ำมันของ PTEC จํานวน 49 แห่ง จะเป็นสถานีบริการน้ำมันภายใต้เครื่องหมายการค้าเอสโซ่ โดยที่ PTEC จะยังคงเป็นผู้ดําเนินงานบริหารสถานีบริการน้ำมันดังกล่าว

ด้าน นายยอดพงศ์ สุตธรรม กรรมการและผู้จัดการการตลาดขายปลีก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ESSO กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ มีสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์เอสโซ่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ยอดขานน้ำมันจากโรงกลั่นเอสโซ่เพิ่มขึ้นด้วย รวมทั้งยังเป็นช่องทางการจำหน่ายน้ำมันเครื่องโมบิลอีกช่องทางหนึ่ง ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดค้าปลีกน้ำมันผ่านปั๊มฯ ของเอสโซ่เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอยู่ที่ 12-13%

ปัจจุบันเอสโซ่มีสถานีบริการน้ำมันอยู่ 544 แห่งทั่วประเทศ โดยเมื่อมีการเปลี่ยนแบรนด์สถานีบริการน้ำมันเพียวมาเป็นเอสโซ่เพิ่มทำให้มีปั๊มเพิ่มขึ้นอีก 49 แห่ง โดยที่บริษัทไม่ต้องลงทุน นับเป็นการกระจายความเสี่ยง คาดว่าจะทยอยเปลี่ยนเป็นปั๊มเอสโซ่แห่งแรกตั้งแต่เดือน ธ.ค.นี้ และจะครบทุก 49 ปั๊มในปีหน้า

6/11/2560  MGR Online (6 พฤศจิกายน 2560)

ผู้สนับสนุน