ยื่นนายกฯ หนุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน อ.เทพา จังหวัดสงขลา

Power Plant News / ข่าวหมวดโรงไฟฟ้า

กลุ่มนักวิชาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์และนักวิชาการหลากหลายสาขาจากสถาบันการศึกษาและนักวิชาการอิสระกว่า 40 คน นำโดย รศ.ดร.ภิญโญ มีชำนะ ยื่นหนังสือถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพา จ.สงขลา และเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาอนุมัติให้โครงการโรงไฟฟ้าเทพาได้เดินหน้าต่อไป โดยมี นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนรับมอบ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

6/12/2560  MGR Online (6 ธันวาคม 2560)

ผู้สนับสนุน