แฉ “แอร์พอร์ตลิงก์” ส่อผิด พ.ร.บ.จัดซื้อฯ ล็อก TOR จ้างพิเศษซ่อมอาณัติสัญญาณ

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

แฉ “แอร์พอร์ตลิงก์” เร่งรีบจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ งบกว่า 142 ล้าน ทำสัญญา 2 ปี สวนนโยบายรถไฟเชื่อม 3 สนามบินรับ EEC ที่จะมีผู้ให้บริการใหม่กลางปี 61 แถมใช้วิธีพิเศษเฉพาะเจาะจง อ้างเหตุไม่มีอุปกรณ์ทดแทน มีตัวแทนในไทยรายเดียว แต่ TOR แอบพ่วง “ใช้ทดแทนอุปกรณ์เดิมได้” ส่อเจตนาขัด พ.ร.บ.จัดซื้อฯ

รายงานข่าวจากบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด (ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์) แจ้งว่า ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมางานซ่อมบำรุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณ (Signalling System) รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ ระยะเวลา 24 เดือน วงเงินงบประมาณ 142.5 ล้านบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเชิญบริษัท เอส.ที.มาสเตอร์เทค จำกัด เข้าเสนอราคา ซึ่งมีความไม่เหมาะสมในหลายประเด็น ทั้งสัญญาจ้างระยะ 2 ปี และการใช้วิธีเฉพาะเจาะจงที่ไม่สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่ส่อว่าจะผิดระเบียบจัดซื้อจัดจ้างฯ และล็อกสเปกเพื่อเอื้อประโยชน์เอกชนรายใดรายหนึ่ง

ทั้งนี้ เนื่องจาก นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้มีหนังสือลงวันที่ 11 ต.ค. 2560 ถึงนายวิสุทธิ์ จันมณี กรรมการและรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แอร์พอร์ตลิงก์ แจ้งว่า จากที่คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ได้แจ้งให้ยกเลิกการประกวดราคาจัดหารถไฟฟ้าธรรมดา (City Line) จำนวน 7 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ วงเงินรวม 4,854.41 ล้านบาท (รวมค่าอะไหล่สำรอง 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าใช้จ่ายในการแก้ไขระบบอาณัติสัญญาณและการเดินรถ) และให้บริษัทฯ ศึกษาระบบอาณัติสัญญาณและปรับปรุงระบบเปิดที่ทันสมัยรองรับการเดินรถในอนาคต ซึ่ง ร.ฟ.ท.ได้แจ้งยกเลิกประมูลรถไฟฟ้า 7 ขบวน และเห็นชอบโครงการปรับเปลี่ยนระบบอาณัติสัญญาณ วงเงิน 1,918 ล้านบาทเมื่อ 19 พ.ย. 2559

ประกอบกับยังอยู่ในระหว่างดำเนินโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ (อู่ตะเภา-สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง) ตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนได้กลางปี 2561 และจะเข้าดำเนินการบริหารจัดการรถไฟฟ้าช่วงพญาไท-สุวรรณภูมิในอีก 1 ปีถัดไป

แหล่งข่าวระบุว่า การจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาถึง 2 ปี ไม่สอดคล้องกับแนวทางของ ร.ฟ.ท.ที่แจ้งห้วงเวลาที่จะมีผู้เดินรถ 3 สนามบินในกลางปี 2561 นอกจากนี้ เมื่อปี 2559 บริษัทฯ มีการจ้างซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณครั้งแรกเป็นสัญญาปีต่อปี โดยใช้วิธีพิเศษเชิญบริษัท 3 รายเข้าร่วม แต่มีสนใจยื่นเพียงรายเดียว คือบริษัท เอส.ที.มาสเตอร์เทค จำกัด วงเงินจ้าง 63.98 ล้านบาท เหตุใดครั้งนี้กำหนดสัญญาจ้าง 2 ปีทั้งๆ ที่ไม่มีความจำเป็น

นอกจากนี้ กรณีจะใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตาม พ.ร.บ.จัดซื้อฯ ใหม่ได้นั้นจะต้องเป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้

แต่ TOR มีเงื่อนไขว่า ให้ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ประกอบวัสดุสิ้นเปลืองให้ตรงกับยี่ห้อ รุ่น ขนาด และมีคุณสมบัติเดิมตามที่ติดตั้งไว้ (หมายถึงยี่ห้อซีเมนส์) โดยเพิ่มเติม “ในกรณีอุปกรณ์ประกอบวัสดุสิ้นเปลืองเลิกผลิต ไม่สามารถหาซื้อได้ ให้ผู้รับจ้างหาอะไหล่ อุปกรณ์ประกอบวัสดุสิ้นเปลืองที่มีสามารถใช้ทดแทนอุปกรณ์เดิมได้” เงื่อนไขดังกล่าวส่อเจตนาขัดแย้ง วิธีเฉพาะเจาะจงใน พ.ร.บ.จัดซื้อฯ อย่างชัดเจน เพราะเท่ากับเปิดช่องให้สามารถหาอุปกรณ์หรืออะไหล่ทดแทนได้ ไม่ใช่มีเพียงรายเดียว เป็นความไม่โปร่งใส

โดยเจตนาต้องการอะไหล่ซีเมนส์ จึงต้องจ้างตัวแทนของซีเมนส์เหมาซ่อมบำรุง แต่หากให้หาอะไหล่ทดแทนได้ บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องจ้างตัวแทนเพราะสามารถจัดซื้ออะไหล่เอง และพนักงานแอร์พอร์ตลิงก์มีความสามารถในการซ่อมบำรุงเองอยู่แล้ว

ทั้งนี้ พบว่านายวิสุทธิ์ได้ลงนามตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 18 ต.ค. 2560 จากนั้น บ. เอส.ที.มาสเตอร์เทค ได้เสนอราคาที่ 142.5 ล้านบาทต่ออายุสัญญาระยะ 2 ปี และได้เห็นชอบเมื่อ 2 พ.ย. 2560 โดยจะมีการเสนอบอร์ดแอร์พอร์ตลิงก์ที่มีนายอาทิตย์ วุฒิคะโร รักษาการประธานบอร์ด ขออนุมัติในวันที่ 13 ธ.ค.นี้ ซึ่งเป็นการดำเนินการที่รวดเร็วผิดปกติ เนื่องจากหากอนุมัติและลงนามสัญญาจะมีการเบิกเงินงวดแรก 15% ของมูลค่าสัญญา หรือประมาณ 20 ล้านบาทได้ทันที นอกจากนี้ยังมีปัญหา TOR ส่อขัดระเบียบจัดซื้อฯ และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับผู้รับงานว่ามีทุนจดทะเบียนเพียง 2 ล้านบาทและมีคุณสมบัติตรงกับงานด้วยหรือไม่

4/12/2560  MGR Online (4 ธันวาคม 2560)

ผู้สนับสนุน