เผยถนน 41 สายเป้าหมายไร้อุบัติเหตุ กรมทางหลวงเข้มข้นความปลอดภัยปีใหม่ยกกำลังสอง

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวงเผย 41 สายทางต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแบบเข้มข้นยกกำลังสองช่วงปีใหม่ 2561 หวังอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ขอความร่วมมือ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด”

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของกรมทางหลวงในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ภายใต้นโยบาย One Transport ของกระทรวงคมนาคม ว่าปีนี้จะเน้นการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก โดยมีเป้าหมายเข้มข้นยกกำลังสองเพื่อลดอุบัติเหตุแก่ผู้เดินทาง ในปีนี้กระทรวงคมนาคมได้มีเป้าหมายที่จะให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ใน 61 สายทางที่กระทรวงคมนาคมคัดเลือกมา เป็นของกรมทางหลวง 41 สายทาง กรมทางหลวงชนบท 20 สายทาง คัดเลือกจากพื้นที่นำร่องภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคม กับ Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) แห่งประเทศญี่ปุ่น 12 สายทาง สายทางที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 13 สายทาง สายทางที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดในรอบ 1-3 ปี 19 สายทาง เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ประชาชนนิยมท่องเที่ยวปีใหม่ 17 สายทาง

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้แขวงทางหลวงในพื้นที่ดำเนินการเป็นมาตรการที่เพิ่มขึ้นพิเศษจากมาตรการปกติ ดังนี้ ช่วงก่อน 777 ทำการตรวจสอบความปลอดภัยเชิงลึกและเร่งปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ตรวจสอบความครบถ้วนของป้ายเตือน และติดตั้งป้ายเตือน ไฟกะพริบ และ/หรือ ไฟฟ้าชั่วคราว (ถ้าจำเป็น) เพิ่มเติมในบริเวณที่เกิดเหตุบ่อยครั้ง ตรวจสอบระยะมองเห็นบริเวณทางแยกทางเชื่อม และปรับปรุงให้มีระยะเพียงพอในการหยุดรถได้ทัน ตรวจสอบผิวจราจรและไหล่ทางให้อยู่ในสภาพดี ไม่เป็นอุปสรรคต่อการขับขี่ ตรวจสอบอุปกรณ์นำทางต่างๆ ให้เพียงพอในการขับขี่เวลากลางคืน

ช่วง 7 วันก่อนปีใหม่ ตรวจสอบความพร้อมของเส้นทางในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ประชุมซักซ้อมการทำงานร่วมกันเป็นทีม One Transport ประกอบด้วย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก และตำรวจทางหลวง ตั้งเต็นท์อำนวยการบริเวณพื้นที่ เสริมป้าย Vinyl เตือนและรณรงค์เป็นระยะๆ ตลอดเส้นทางที่ถนนลื่น เมื่อฝนตกให้ติดตั้งป้ายเตือนฝนตกถนนลื่นทุกระยะ 200 เมตร จนสิ้นสุดช่วงที่ถนนลื่น

ส่วนช่วง 7 วันระหว่างปีใหม่ วิ่งตรวจเส้นทางเป็นระยะๆ และตั้งจุดเฝ้าระวังตลอดเส้นทาง ประสานตั้งจุดตรวจความเร็วและความเมา พร้อมป้ายเตือน กรณีฝนตกตั้งป้ายเตือนพร้อมไฟกะพริบให้ลดความเร็วเป็นระยะๆ เส้นทางที่มีความเสี่ยงหลับใน ให้ติดตั้งไฟกะพริบเป็นระยะ ประสานเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก หรือตำรวจในการตั้งจุดตรวจโดยเน้นหลังเที่ยงคืน กรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นต้องถึงหน้างานโดยเร็ว และรายงานรายละเอียด พร้อมสาเหตุเชิงลึก

ช่วง 7 วันหลังปีใหม่เริ่มลดระดับการเฝ้าระวังเพื่อเข้าสู่สภาวะปกติ เก็บข้อมูล และสรุปข้อมูลเพื่อประเมินผล ทั้งนี้ สำหรับเส้นทางดังกล่าวประกอบด้วย เส้นทางหลวงนำร่องตามโครงการ One Transport 41 สายทาง ประกอบด้วยสายทางดังต่อไปนี้

ลำดับที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนขอนแก่น-หินลาด ระหว่าง กม.336+786-360+828 จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนชะอำ-หัวหิน ระหว่าง กม.156+399-210+167 จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนอุตรดิตถ์-เด่นชัย ระหว่าง กม.317+000-351+740 จังหวัดอุตรดิตถ์

ลำดับที่ 4 ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนน้ำหนาว-เขาค้อ ระหว่าง กม.372+000-374+000 จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่ 5 ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนอ่างทอง-สิงห์บุรี ระหว่าง กม.66+800-88+590จังหวัดสิงห์บุรี

ลำดับที่ 6 ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนสาลี-สุพรรณบุรี ระหว่าง กม. 48+841-78+341จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับที่ 7 ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอนลำลูกกา-คลอง 16 ระหว่าง กม.16+000-19+000 กรุงเทพฯ

ลำดับที่ 8 ทางหลวงหมายเลข 4029 ตอนกะทู้-ป่าตอง (หาดป่าตอง) ระหว่าง กม. 0+000-3+236 จังหวัดภูเก็ต

ลำดับที่ 9 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนพาน-เชียงราย (วัดร่องขุ่น) ระหว่าง กม.890+370 -924+300 จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่ 10 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนแม่จัน-แม่สาย (ตลาดท่าขี้เหล็ก) ระหว่าง กม. 972+000-994+749 จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่ 11 ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนชลบุรี-ศรีราชา (บางแสน/อ่างศิลา) ระหว่าง กม. 94+929-103+760 จังหวัดชลบุรี

ลำดับที่ 12 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหาดใหญ่-สะเดา (ตลาดสะเดา) ระหว่าง กม.1258+642-1310+554 จังหวัดสงขลา

ลำดับที่ 13 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเขาค้อ-เพชรบูรณ์ (ภูทับเบิก/เขาค้อ ระหว่าง กม.321+612-355+989 จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่ 14 ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนพิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก (ตลาดช่องเม็ก) ระหว่าง กม.42+222-86+067 จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่ 15 ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนกาญจนาบุรี-น้ำตกไทรโยคใหญ่ (น้ำตกเอราวัณ/ไทรโยก) ระหว่าง กม.90+200-155+136 จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนสุราษฎร์ธานี-ท่าเรือสมุย (เกาะสมุย) ระหว่าง กม.162+379-209+704 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่ 17 ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอนจอมทอง-ดอยอินทนนท์ (ดอยอินทนนท์) ระหว่าง กม.0+000-46+700 จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่ 18 ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอนถลาง-หาดราไวย์ (หาดราไวย์) ระหว่าง กม. 0+000-22+390 จังหวัดภูเก็ต

ลำดับที่ 19 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนตาก-เถิน ระหว่าง กม.533+617-583+261 จังหวัดตาก

ลำดับที่ 20 ทางหลวงหมายเลข 0603 ตอนกุยบุรี-ทับสะแก ระหว่าง กม.276+813-335+813 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับที่ 21 ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนลำปาง-ลำพูน ระหว่าง กม.462+614-500+307 จังหวัดลำปาง

ลำดับที่ 22 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนแม่สอด-แม่ละเมา ระหว่าง กม.0+000-36+405 จังหวัดตาก

ลำดับที่ 23 ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนสูงเนิน-ท่าแร่ (จังหวัดสกลนคร) ระหว่าง กม. 137+930-169+970 จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่ 24 ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนสกลนคร-นครพนม ระหว่าง กม.213+993-240+746 จังหวัดนครพนม

ลำดับที่ 25 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนสุราษฎร์ธานี-ทุ่งสง ระหว่าง กม.249+726-295+480 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ 26 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควนขนุน-พัทลุง ระหว่าง กม.366+686-382+616 จังหวัดพัทลุง

ลำดับที่ 27 ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนสงขลา-จะนะ ระหว่าง กม.7+206-42+939จังหวัดสงขลา

ลำดับที่ 28 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนแพร่-น่าน ช่วงร้องกวาง-เวียงสา ระหว่าง กม. 274+429-308+000 จังหวัดแพร่

ลำดับที่ 29 ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนนครราชสีมา-โนนไทย ระหว่าง กม.195+197-232+685 จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่ 30 ทางหลวงหมายเลข 325 ตอนสมุทรสงคราม-ดำเนินสะดวก ระหว่าง กม. 28+775-42+406 จังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับที่ 31 ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนสระบุรี-ตาลเดี่ยว ระหว่าง กม.0+000-5+000จังหวัดสระบุรี

ลำดับที่ 32 ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนแก่งคอย-มวกเหล็ก-ปากช่อง ระหว่าง กม.26+500-72+015จังหวัดสระบุรี

ลำดับที่ 33 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนปากท่อ-เพชรบุรี ระหว่าง กม.123+000-134+587 จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่ 34 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนพัทลุง-นาโหนด ระหว่าง กม.1163+790-1179+043 จังหวัดพัทลุง

ลำดับที่ 35 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนยโสธร-เขื่องใน ระหว่าง กม.175+527-190+562 จังหวัดยโสธร

ลำดับที่ 36 ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนสมุทรสาคร-ปากท่อระหว่าง กม.30+275-82+833 จังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับที่ 37 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนท่าชนะ-ท่าฉาง ระหว่าง กม.117+526-140+126 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่ 38 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนแพร่-ร้องกวาง ระหว่าง กม. 245+333-274+429 จังหวัดแพร่

ลำดับที่ 39 ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควนเนียง-สิงหนคร (สงขลา) ระหว่าง กม. 0+000-54+775 จังหวัดสงขลา

ลำดับที่ 40 ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนจะนะ-นาทวี ระหว่าง กม.182+261-219+949 จังหวัดสงขลา

ลำดับที่ 41 ทางหลวงหมายเลข 3548 ตอนท่ามะกา-ท่าม่วง ระหว่าง กม.0+000-20+747 จังหวัดกาญจนบุรี

แต่อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางศึกษาเส้นทางก่อนการออกเดินทาง ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง พักผ่อนให้เพียงพอ และหากรู้สึกง่วงขณะขับรถให้จอดแวะพักในจุดบริการของกรมทางหลวง รวมทั้งต้องไม่ขับขี่ขณะมึนเมา และที่สำคัญขอให้เคารพกฎจราจร กฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือหากมีปัญหาในการเดินทาง โทร.สอบถามได้ที่สายด่วน กรมทางหลวง 1586 โทร.ฟรี 24 ชม.

15/12/2560  MGR Online (15 ธันวาคม 2560)

ผู้สนับสนุน