แบงก์ไทยปล่อยกู้โรงไฟฟ้าน้ำเทิน 1

Power Plant News / ข่าวหมวดโรงไฟฟ้า

โครงการโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 1 เซ็นสัญญาเงินกู้แบงก์พาณิชย์ไทยแล้ว 3.08 หมื่นล้านบาท คาดจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ในปี 65

นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือเอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า บริษัท ไฟฟ้า น้ำเทิน 1 จำกัด ซึ่งเอ็กโก กรุ๊ป มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25 ได้ลงนามในสัญญาข้อตกลงทางการเงินเพื่อพัฒนาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 1 ใน สปป.ลาว กับธนาคารพาณิชย์ในไทย โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 934.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 30,800 ล้านบาท

โครงการโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 1 ตั้งอยู่บนลำน้ำกะดิ่ง แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 514.3 เมกะวัตต์ และกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวจำนวน 130 เมกะวัตต์ ซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทั้ง 2 ฉบับมีอายุสัญญา 27 ปี นับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2565

12/12/2560  MGR Online (12 ธันวาคม 2560)

ผู้สนับสนุน