กรมเจ้าท่าปั้น TOR เฟอร์รี บางสะพาน-แหลมฉบัง เปิดประมูลพัฒนาท่าเรือ-เดินเรือต้นปี 61

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

กรมเจ้าท่าเร่งร่าง TOR เดินเรือและพัฒนาท่าเรือเฟอร์รีเชื่อมอ่าวไทยฝั่งตะวันออก-ตะวันตก เล็งพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังและบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ คาดเปิดประมูลได้ในต้นปี 61 หาเอกชนลงทุนบริหารเดินเรือขนาดใหญ่รับขนส่งทั้งผู้โดยสารและรถยนต์และสินค้า ย่นระยะทางข้ามอ่าวไทย ลดต้นทุนลอจิสติกส์

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเดินเรือเฟอร์รีเชื่อมและการพัฒนาท่าเรือเฟอร์รีเชื่อมอ่าวไทยตอนบน ฝั่งตะวันออก-ตะวันตก ในระยะที่ 2 ว่า จะเป็นการให้บริการเพื่อขนส่งผู้โดยสาร รถยนต์ และสินค้า ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประเมินความพร้อมของภาคเอกชนที่จะเข้ามาลงทุน โดยเบื้องต้นด้านตะวันออกจะใช้ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ส่วนด้านตะวันตกมีท่าเรือบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และท่าเรือสงขลา โดยคาดว่าจะสามารถประกาศ TOR ได้ในช่วงไตรมาสแรกปี 2561

โดยหลักการจะเปิดให้เอกชนที่สนใจเข้ามาเสนอเงื่อนไข ลงทุน พัฒนาท่าเรือ ซึ่งทั้งท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือบางสะพาน และท่าเรือสงขลามีความพร้อม มีร่องน้ำลึก 14 เมตรที่รองรับเรือขนาดใหญ่ได้ เหลือเพียงการปรับปรุงท่าเรือเพื่อให้รถยนต์สามารถวิ่งขึ้นและลงเรือได้สะดวก นอกจากนี้ เอกชนจะต้องเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการลงทุน เนื่องจากจะต้องใช้เรือขนาดใหญ่ในการให้บริการ รองรับทั้งผู้โดยสาร รถยนต์ และสินค้า

ทั้งนี้ หากเปิดเชิญชวนแล้วกรมเจ้าท่าจะพิจารณาความสนใจและความพร้อมในการลงทุนของเอกชน จากนั้นจะต้องออกใบอนุญาตและอนุมัติเส้นทางเดินเรือ ซึ่งในช่วงแรก อาจจะต้องเป็นการทดลองก่อน เป้าหมายของโครงการเพื่อลดต้นทุนด้านลอจิสติกส์ โดยเรือต้องมีขนาดใหญ่ สามารถบรรทุกทั้งผู้โดยสารและรถยนต์ได้ในปริมาณที่เหมาะสมที่จะทำให้มีความเป็นไปได้ทางธุรกิจด้วย เนื่องจากผู้ประกอบการต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง และใช้ระยะเวลาในการคืนทุนพอสมควร

สำหรับการเดินเรือเฟอร์รีเชื่อมและการพัฒนาท่าเรือเฟอร์รีเชื่อมอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก-ตะวันตก นั้นอยู่ในแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง (Action Plan) ปี 2560 วงเงินเบื้องต้น 981.70 ล้านบาท ขณะที่ก่อนหน้านี้กรมเจ้าท่าได้เปิดสัมปทานการเดินเรือเฟอร์รีโดยสารเชื่อมอ่าวไทยฝั่งตะวันออก-ตะวันตก โดยมี บจ.รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ ดำเนินการให้บริการเส้นทางพัทยา-หัวหิน แล้ว

11/12/2560  MGR Online (11 ธันวาคม 2560)

ผู้สนับสนุน