"ทางหลวง"เฟ้นบุคลากรสร้างรถไฟความเร็วสูง

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

กรมทางหลวงในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงความร่วมมือไทย-จีน  เส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย ช่วงที่ 1 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา รวมบุคลากรเฉพาะกิจ 100 คนมาก่อก่อสร้าง

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของกรมทางหลวงในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงความร่วมมือไทย-จีน เส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย ช่วงที่ 1 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ที่จะเริ่มก่อนในช่วงสถานีกลางดง-ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กม.ว่ากรมทางหลวงได้เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องจักรและบุคคลากรในการดำเนินโครงการดังกล่าวตามที่ได้รับผิดชอบจากรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงได้จัดตั้ง คณะทำงาน 5 ชุด เพื่อจัดตั้งเป็นคณะทำงานพิเศษเฉพาะกิจ โดยรวบรวมบุคลากร 100 คนมาก่อสร้าง โดยคณะทำงานแรกดูข้อกำหนดการก่อสร้าง ซึ่งจะต้องถอดแบบรายละเอียดโครงการตามที่จีนออกแบบ คณะทำงานที่ 2 สำรวจพื้นที่ เพื่อดูเส้นทางการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เช่น ดินลูกรัง คอนกรีต หรือวัสดุต่างๆ คณะทำงานที่ 3 เป็นชุดควบคุมการก่อสร้างทั้งหมด และคณะทำงานที่ 4 เป็นคณะทำงานบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมทางหลวงและการรถไฟแห่งประเทศไทย  คณะทำงานชุดที่ 5 ทำงานด้านก่อสร้าง บุคลากรกรมทางหลวงคัดมาจากศูนย์สร้างทางของกรมทางหลวงทั่วประเทศ และเครื่องจักรกลมาดำเนินการ”โดยรูปแบบการก่อสร้าง จะเป็นลักษณะเดียวกับงานก่อสร้างถนนที่กรมทางหลวงดำเนินการ

เนื่องจากยังเป็นงานระยะแรก จะเป็นงานถมคันดินสูงประมาณ 4 เมตร กว้าง 12 เมตร หรือเท่ากับถนนขนาด 3 ช่องจราจร ตลอดระยะทาง 3.5 กม.ซึ่งกรมจะเร่งงานก่อสร้าง เพื่อให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน   นายธานินทร์กล่าวต่อว่าสำหรับโครงการก่อสร้างดังกล่าวจะเป็นมาตรฐาน และให้เป็นแบบอย่างสำหรับงานอีก 3 เฟสที่เหลือที่สำคัญที่สุดกรมทางหลวงได้วัสดุต่างๆในการดำเนินการเกือบทั้งหมดเป็นวัสดุภายในประเทศมีเพียงบางชนิดต้องใช้ของประเทศจีน นอกจากนี้ยังเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิศวกรชาวไทยและจีน ทั้งนี้จะมีพิธีเริ่มการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพ-หนองคาย (ระยะที่1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา)

20/12/2560  เดลินิวส์ (20 ธันวาคม 2560)

ผู้สนับสนุน