เพิ่ม"ปอด"ฝั่งธนฯเปิด2สวนสาธารณะปีหน้า

Recreation News / ข่าวหมวดสถานนันทนาการ

เพิ่ม”ปอด”ฝั่งธนฯขนาดใหญ่2แห่งซอยเพชรเกษม69-บางบอน พุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 14.22 น. นายจักกพันธุ์  ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.)  ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างสวนสาธารณะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ฝั่งธนบุรีบริเวณสวนสาธารณะซอยเพชรเกษม69 และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบบริเวณถนนพระราม 2ซอย82 โดยเปิดเผยว่าขณะนี้กทม.ได้เร่งการก่อสร้างสวนสาธารณะ2แห่งให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ทำกิจกรรมรูปแบบต่างๆได้อย่างหลากหลายโดยการก่อสร้างสวนสาธารณะซอยเพชรเกษม69 จะแบ่งพื้นที่ก่อสร้างเป็นสวนสาธารณะขนาด 70ไร่กทม.ได้ออกแบบก่อสร้างเป็นสวนเอนกประสงค์ให้ประชาชนใช้งานได้หลากหลายรูปแบบมีทางเดิน-วิ่งและช่องทางจักรยานแยกส่วนลานนันทนาการ สนามกีฬาสนามเด็กเล่น และสวนสำหรับสุนัขขนาดพื้นที่กว่า 4ไร่ อีกด้วยซึ่งโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณรวม 209.1 ล้านบาทขณะการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้ว46เปอร์เซ็นต์ส่วนพื้นที่บางจุดที่มีผู้บุกรุกอยู่จำนวน4รายกทม.อยู่ระหว่างการเจรจาให้ออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด 

โดยนายจักกพันธุ์ กล่าวต่อว่า สำหรับสวนสาธารณะบางบอนบริเวณถนนพระราม 2ซอย82 นั้นจะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดในพื้นที่ฝั่งธนบุรีพื้นที่รวมทั้งสิ้นกว่า100 ไร่ ซึ่งกทม.ออกแบบก่อสร้างตามแนวคิดสวนเก้าเนินเดินตามรอยพ่อโดยใช้โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอาทิ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อออกแบบก่อสร้างในพื้นที่รวม 9บริเวณโดยใช้งบประมาณรวม 366.5ล้านบาท  ขณะนี้งานก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่า82เปอร์เซ็นต์โดยทั้ง2โครงการดังกล่าวนั้นจะเร่งรัดให้เสร็จสิ้นเพื่อเปิด ให้ประชาชนใช้พื้นที่ออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจได้ในปลายเดือนมีนาคม2561นี้ นอกจากสวนสาธารณะดังกล่าวกทม.ยังได้วางแนวทางการจัดหาพื้นที่ว่างเพื่อก่อสร้างเป็นสวนสาธารณะเพิ่มเติมเพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯให้ได้เป้าหมายตามกำหนดพื้นที่สีเขียวต่อสัดส่วนประชากรที่เหมาะสมคือ 9ตารางเมตรต่อคนภายในปี 2575 อีกด้วย เนื่องจากในปัจจุบันกทม.มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวเพียง6.14 ตารางเมตรต่อคนเท่านั้นโดยจะเร่งการสำรวจพื้นที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จโดยเร็วที่สุด

20/12/2560  เดลินิวส์ (20 ธันวาคม 2560)

ผู้สนับสนุน