ปี68 ครบ100ปีสวนลุมฯ มุ่งพัฒนาเป็นสวนระดับโลก

Recreation News / ข่าวหมวดสถานนันทนาการ

ปี68ครบรอบ100ปี สวนลุมพินี กทม.เร่งพัฒนาเป็นสวนสวยดึงนักเที่ยว หวังเป็นสวนสาธารณะระดับโลก

รายงานข่าวจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(กทม.)เปิดเผยว่า พื้นที่สีเขียว ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชน หากเมืองมีพื้นที่สีเขียวที่เพียงพอต่อประชากร และเป็นพื้นที่ที่มีคุณภาพ ประชาขนสามารถเข้าถึง ใช้งานได้อย่างสะดวก ก็จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนมากยิ่งขึ้นได้ โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ พื้นที่สีเขียวที่ประชาชนใช้งานมากที่สุดขณะนี้ คือสวนลุมพินี ซึ่งถือสวนสาธารณะขนาดใหญ่แห่งแรกของกรุงเทพฯ มีพื้นที่รวมกว่า 360 ไร่ โดยในแต่ละวันจะมีประชาชนทุกกลุ่มอายุ เข้าใช้บริการในรูปแบบต่างๆ ทั้งออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ ทำกิจกรรม รวมประมาณ 10,000 คนต่อวัน เนื่องจากเป็นสวนที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและเป็นจุดที่ศูนย์กลางการคมนาคมที่สะดวก ทั้งนี้ภายในปี 2568 สวนลุมพินี จะมีอายุครบ 100 ปี ดังนั้นกทม.จึงมีแนวทางการพัฒนา ให้เป็นสวนสาธารณะที่สมบูรณ์แบบระดับโลก

            รายงานข่าวกล่าวต่อว่า การสร้างสวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะระดับโลก จะต้องเร่งพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้เหมาะสมสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ และปรับปรุงภูมิทัศน์ การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้เหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากอาคารบางส่วนก็มีสภาพชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก อีกทั้งมีการจัดงานต่างๆ ซึ่งบางส่วนก็สร้างความเสียหายให้แก่พื้นที่อย่างมาก โดยจากนี้ กทม.จะเร่งวางแผนปรับปรุงสวนอย่างเป็นทางการ และจะสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน เอกชนต่างๆ ในการร่วมเสนอความเห็น ออกแบบสวนลุมให้เป็นสวนในฝันเมื่อครบรอบ 100ปี อีกทั้งอาจต้องมีการปรับปรุงระเบียบการใช้ หากเป็นการจัดกิจกรรมของภาคเอกชนต่างๆ ที่ขอใช้พื้นที่ก็ต้องมีข้อกำหนดที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายของพื้นที่มากยิ่งขึ้นอีกด้วย ซึ่งเป้าหมายของกทม.ในการพัฒนาสวนลุมพินีนั้น นอกจากจะเป็นพื้นที่ออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจแล้ว จะต้องเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะต้องมาเยี่ยมเยือนใช้บริการอีกด้วย

18/12/2560  เดลินิวส์ (18 ธันวาคม 2560)

ผู้สนับสนุน