ทอท.คุย6สนามบินคึกคัก พบช่วงปีใหม่ผู้โดยสาร2.95ล้าน

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. สรุปปริมาณการจราจรทางอากาศช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 (28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561) ณ ท่าอากาศยาน 6 แห่ง ในเบื้องต้นมีเที่ยวบินขึ้น – ลง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.67 และมีผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.88 เมื่อเทียบกับช่วงปีใหม่ของปี 2560 (29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560)

สำหรับท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ของ ทอท.ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.)

“ทอท.ขอสรุปผลการให้บริการเบื้องต้นในช่วงดังกล่าวพบว่ามีจำนวนเที่ยวบินประมาณ 17,200 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.67 เมื่อเทียบกับช่วงปีใหม่ของปี 2560 (29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560)และมีผู้โดยสารใช้บริการรวมประมาณ 2.95 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.88 ซึ่งวันที่ 30 ธันวาคม 2560 มีผู้โดยสารใช้บริการมากสุดประมาณ 439,160 คน”

ส่วนที่ สุวรรณภูมิ มีเที่ยวบินประมาณ 7,140 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.20 และผู้โดยสารประมาณ 1.34 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.44 ซึ่งวันที่ 29 ธันวาคม 2560 มีผู้โดยสารใช้บริการมากสุดประมาณ 199,960 คน

ส่วนที่ดอนเมืองมีเที่ยวบินประมาณ 5,250 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.46 และมีผู้โดยสารประมาณ 814,810 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.35 โดยวันที่ 30 ธันวาคม 2560 มีผู้โดยสารใช้บริการมากสุดประมาณ 121,280 คน

10/1/2561  แนวหน้า (10 มกราคม 2561)

ผู้สนับสนุน