ทช.เผยถนนเชื่อมเทศบาลกับสนามบินอุบลฯ เสร็จต้นปี 62

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวงชนบทเผยการก่อสร้างถนนเชื่อมเทศบาลอุบลราชธานี ถึงสนามบินนานาชาติอุบลราชธานี งบประมาณ 231 ล้านคืบหน้ากว่า 44% คาดเสร็จในต้นปี 62 แก้ปัญหาจราจรทำให้การเดินทางไปสนามบินสะดวก และเตรียมพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ครั้งที่ 30 ปี 2568

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 231-ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางกว่า 9 กม. ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 231.880 ล้านบาท ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 44.39 ขณะนี้อยู่ระหว่างการปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตและงานพื้นทางหินคลุก ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2562

โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ช่วงสายแยกทางหลวงหมายเลข 231-เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถนนจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร พร้อมก่อสร้างเกาะกลาง ทางเท้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะทาง 3.989 กิโลเมตร (กม.ที่ 0+000-กม.ที่ 3+989)

ตอนที่ 2 ช่วงเทศบาลนครอุบลราชธานี-ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตขนาด 2 ช่องจราจร ระยะทาง 5.088 กิโลเมตร (จาก กม.ที่ 3+989 ถึง กม.ที่ 8+375) รวมระยะทาง 9.077 กิโลเมตร

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะเป็นการแก้ปัญหาปริมาณจราจรที่เพิ่มมากขึ้นบริเวณทางเข้าท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ให้มีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคมเข้าสู่ตัวเมืองอุบลราชธานี ตลอดจนเพื่อสนับสนุนนโยบายจังหวัดในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ครั้งที่ 30 ในปี 2568

10/1/2561  MGR Online (10 มกราคม 2561)

ผู้สนับสนุน