กกพ.คาดเงินสะพัดแสนล้านบาท ลงทุนพลังงานหมุนเวียนปี 61-62

Power Plant News / ข่าวหมวดโรงไฟฟ้า

กกพ.คาดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากการลงทุนผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ระหว่างปี 2561-62 ไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท เตรียมเปิดประมูลขายไฟ VSPP Semi Firm เร็วๆ นี้อีก 269 เมกะวัตต์ คาดกลุ่มโรงงานน้ำมันปาล์มแห่ชิง เหตุมีศักยภาพสูงสุด

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ช่วงปี 2561-62 คาดว่าจะเกิดเม็ดเงินลงทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาท โดยเฉพาะโครงการพลังงานหมุนเวียนรูปแบบ Feed in Tariff จากผู้ผลิตรายเล็กมาก หรือ VSPP Semi Firm กำหนด SCOD ภายในปี 2562 จำนวน 269 เมกะวัตต์ ลงทุนรวมประมาณ 13,450 ล้านบาทที่จะเปิดให้เอกชนยื่นประมูล (Competitive Bidding) ภายในต้นปีนี้

นอกจากนี้ยังมีโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ที่อยู่ระหว่างทยอย SCOD ภายในปี2561-2562 อีก 951 เมกะวัตต์ เงินสะพัดรวมประมาณ 76,080 ล้านบาท และโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน (Quick Win) จำนวน 78 เมกะวัตต์ กำหนด SCOD ภายในปี2562 มีเม็ดเงินลงทุนรวมประมาณ 3,900-5,460 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เม็ดเงินดังกล่าวยังไม่รวมโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) แบบเสรี

สำหรับโครงการ VSPP Semi Firm กกพ.ได้จัดระเบียบต่างๆ รองรับเสร็จแล้ว เหลือเพียงรอความชัดเจนเกี่ยวกับความพร้อมของระบบสายส่ง (Feeder) รองรับพอหรือไม่จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ที่คาดว่าจะสรุปได้เร็วๆ นี้ โดยคาดว่าจะได้รับความสนใจจากเอกชนประมูลจำนวนมากเช่นเดียวกับโครงการ SPP Hybrid Firm

“FiT ที่รับซื้อกำหนดเฉพาะโรงไฟฟ้าใหม่ ประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล ในราคา 4.24 บาทต่อหน่วย, ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) ราคา 3.76 บาทต่อหน่วย และก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) ราคา 5.34 บาทต่อหน่วย และสามารถใช้ระบบ Energy Storage ร่วมได้ ขณะเดียวกันยังกำหนดให้เดินเครื่อง 100% ช่วงฤดูร้อนประมาณ 4-5 เดือนตามสัญญาFirm เพื่อช่วยลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีก) ของประเทศ เชื่อว่าโครงการจะมีกลุ่มโรงงานน้ำมันปาล์มเข้าร่วมประมูลแข่งขันจำนวนมาก เพราะมีวัตถุดิบเหลือใช้ ทั้งจากทะลายปาล์ม และกะลาปาล์ม ที่จัดทำระบบไบโอแก๊สแล้วแต่ยังไม่สามารถขายไฟฟ้าได้ ซึ่งกลุ่มนี้จะมีต้นทุนผลิตไฟฟ้าจากไบโอแก๊สต่ำมาก” นายวีระพลกล่าว

นายวีระพลกล่าวว่า ปีนี้โครงการที่เปิดรับซื้อที่ชัดเจนจะมีเพียง VSPP Semi Firm เท่านั้นส่วนโครงการรับซื้อไฟฟ้าที่จะเปิดต่อไปในปีนี้ยังต้องรอความชัดเจนจากภาครัฐ ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) และแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) ใหม่รวมถึงโซลาร์รูฟท็อปเสรีด้วย

3/1/2561  MGR Online (3 มกราคม 2561)

ผู้สนับสนุน