ทย. ผุดสนามบินใหม่ ที่สตูล ทุ่ม 6 ล้าน ศึกษาความเหมาะสม คาดสรุป ก.ย. 62

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

รายงานข่าวจากกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า ทย. ได้จัดงบประมาณปี 2562 วงเงิน 6 ล้านบาท เพื่อเตรียมจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานสตูล เนื่องจากก่อนหน้านี้นักธุรกิจภาคเอกชนจากสภาหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมในท้องถิ่นและเรียกร้องให้มีการสร้าง เนื่องจากมีความต้องการในการเดินทางโดยเครื่องบินจำนวนมาก

นอกจากนี้ สตูล ยังเป็นจังหวัดมี่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เช่น เกาะหลีเป๊ะ และล่าสุดองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ยังได้ประกาศให้พื้นที่แหล่งธรณีวิทยาของ จ.สตูล เป็นอุทยานธรณีโลก ซึ่งจะเป็นอุทยานธรณีระดับโลกแห่งแรกในไทยอีกด้วย เชื่อว่าจะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวสตูลมากขึ้นหากมีการเดินทางโดยเครื่องบินได้โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ

รายงานข่าวจาก ทย. ระบุว่าจะเริ่มทำการศึกษาความเป็นไปได้ในเดือนพ.ย. 2561 โดยขั้นตอนในการศึกษานั้น จะเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ จากนั้นจะศึกษาทางด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เช่น พื้นที่ที่จะก่อสร้าง, งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง และความคุ้มค่าในการลงทุน เป็นต้น คาดว่าจะศึกษาแล้วเสร็จประมาณเดือนก.ย. 2562 จากนั้นจะเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานสตูลให้กระทรวงคมนาคม ก่อนเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป หากเห็นชอบจะเสนอให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) พิจารณาเห็นชอบให้มีการจัดตั้งสนามบินแห่งใหม่ต่อไป

นอกจากนี้ ในเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2561 ทย. จะเปิดประมูลการพัฒนาท่าอากาศยาน 2 แห่ง วงเงิน 3,800 ล้านบาท ประกอบด้วย ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช วงเงิน 1,800 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และท่าอากาศยานตรัง วงเงิน 2,000 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และลานจอดเครื่องบิน

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสนามบินนครศรีธรรมราช และสนามบินตรัง นอกจากปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (เอสอีซี) ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง ซึ่งรัฐบาลเตรียมผลักดันให้เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน กับอ่าวไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า และการบริการ โดยจะเชื่อมโยงการค้า และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญบริเวณชายแดนภาคใต้ ที่เป็นจุดกึ่งกลางระหว่างเอเชียตะวันออก กับเอเชียใต้ หรือประตูสู่สองฝั่งของเอเชีย รวมทั้งเป็นประตูส่งออกไปยังฝั่งตะวันตกภูมิภาคBIMSTEC ประกอบด้วยบังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมา เนปาล ศรีลังกา และไทย

รายงานข่าวจาก ทย. แจ้งว่า รัฐบาลต้องการให้เอสอีซี เชื่อมโยงกับ BIMSTEC ให้ได้ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของ ทย. ที่ต้องเดินสายประชาสัมพันธ์เพื่อทำตลาดในประเทศต่างๆ เพื่อแนะนำให้แต่ละประเทศทราบว่าประเทศไทยมีสนามบินอยู่ที่ใดบ้าง และแต่ละแห่งเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างไร เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และเชิญชวนให้สายการบินต่างๆ มาเปิดทำการบิน โดยขณะนี้เบื้องต้นเริ่มมีสายการบินจากประเทศอินเดีย ศรีลังกา และจีน สนใจที่จะมาเปิดทำการบินเพิ่มเติมหลายเส้นทาง อาทิ จากเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย มายังท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เป็นต้น

2/10/2561  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (2 ตุลาคม 2561)

ผู้สนับสนุน