เดินหน้าไฮสปีดไทย-จีน สัญญา2

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

รฟท. ประกาศทีโออาร์ไฮสปีดไทย-จีน สัญญา2 ให้เวลาก่อสร้าง 15 เดือน พร้อมดันรถไฟสายใหม่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ เข้าซูเปอร์บอร์ด เปิดประมูลส่งท้ายปี 61

นายวรวุฒิ  มาลา   รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.)เปิดเผยว่า    ภายในเดือนต.ค. นี้   จะนำร่างขอบเขตงานประมูล(ทีโออาร์) โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของระยะทาง 323 กม.งบประมาณ 8.53หมื่นล้านบาท   เสนอคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง(ซูเปอร์บอร์ด)   เพื่อเปิดประมูลตามแผนเดือนธ.ค.นี้  ส่วนโครงการรถไฟทางคู่ช่วงบ้านไผ่-นครพนม  355 กม. งบประมาณ 6หมื่นล้านบาท   อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาพัฒน์ฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดเลือกเส้นทางทยอยเปิดประมูลเช่นเดียวกับโครงการรถไฟทางคู่เฟส2 อีก 7 เส้นทาง  ส่วนความคืบหน้า โครงการจัดซื้อหัวรถจักร 50คัน งบประมาณ  6.5พันล้านบาท  ได้รับความเห็นชอบจากที่บอร์ดรฟท.แล้ว เตรียมนำร่างทีโออาร์ขึ้นเว็บไซต์เพื่อเปิดประชาพิจารณ์ภายใน 15วันก่อนเปิดประมูลภายในเดือนต.ค.นี้ ขณะที่โครงการเช่าหัวรถจักร 50หัวรวมค่าซ่อมบำรุง งบประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาทขณะนี้ทีโออาร์ใกล้เสร็จแล้วคาดว่าจะเสนอเข้าบอร์ดได้ภายในเดือนเดียวกันและจะเปิดประมูล ช่วงพ.ย.-ธ.ค.   

นายวรวุฒิกล่าวต่อว่า  สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงหรือไฮสปีดรถไฟไทย-จีน เฟส 1 ช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมารฟท.ได้นำร่างทีโออาร์ตอนที่ 2 ช่วงสีคิ้ว-กุดจิก  11 กม. งบประมาณ  3.3 พันล้านบาท  ที่ปรับลดลงจากวงเงินเดิม 5พันล้านบาท ขึ้นเปิดประชาพิจารณ์บนเว็บไซต์แล้ว   ส่วนอีก 12 สัญญาที่เหลือ งบประมาณ1.2แสนล้านบาทนั้นตามแผนจะทยอยประกวดราคา ภายในปีนี้ ขณะที่โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-ญี่ปุ่น เฟส 1ช่วงกรุงเทพ-พิษณุโลก งบประมาณ  2.76แสนล้านบาท  รฟท.ได้เสนอผลศึกษาไปกระทรวงคมนาคมแล้วเพื่อขอความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ต่อไป   ในส่วนของโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-หัวหิน  9.5หมื่นล้านบาทซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่เปิดให้เอกชนร่วมทุนPPPนั้นได้ส่งผลการศึกษาความเหมาะสมการออกแบบกรอบรายละเอียด ร่างรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้กระทรวงคมนาคมแล้วอยู่ระหว่างรอเสนอครม.ภายในปีนนี้  นอกจากนี้ การรถไฟฯได้ตั้งงบมากกว่า 100ล้านบาทจัดจ้างที่ปรึกษาเข้ามาศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบรายละเอียดรถไฟความเร็วสูงเฟสที่ 2 ช่วงหัวหิน-สุราษฎร์ธานีเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการขนส่งสินค้า อีกทั้งยังมี เฟส 3ช่วงสุราษฎร์ธานี-ปาดังเบซาร์ ที่เตรียมศึกษาความเหมาะสมด้วย  รายงานข่าวแจ้งว่า  

สำหรับทีโออาร์รถไฟความเร็วสูงสัญญาที่2-1 งานโยธาสำหรับช่วงสีคิ้ว-กุดจิกมีข้อกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติผู้เสนอราคากรณีเป็นผู้ร่วมค้าทุกรายต้องมีอาชีพรับจ้างงานประกวดราคาโดยมีผลงานอย่างหนึ่งอย่างใด คือผลงานก่อสร้างทางรถไฟที่มีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า 500ล้านบาท (หมายถึง การก่อสร้างทางรถไฟและติดตั้งระบบรางรถไฟหรือผลงานก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟ และติดตั้งระบบรถไฟฟ้าหรือผลงานปรับปรุงทางรถไฟ (Track Rehabilitation) หรือผลงานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง(Track Strengthening) หรือผลงานปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถหรือผลงานในลักษณะเดียวกัน เป็นได้ทั้งรูปแบบเสมอระดับ (At Grade) หรือยกระดับ(Elevated)หรือใต้ดิน (Underground)

ทั้งนี้ไม่รวมผลงานก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงรถไฟหรือรถไฟฟ้า และผลงานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก) ผลงานก่อสร้างงานโยธาที่มีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า500 ล้านบาท (หมายถึงผลงานก่อสร้างถนนหรือผลงานก่อสร้างสะพาน หรือผลงานก่อสร้างทางลอด หรือผลงานก่อสร้างทางยกระดับหรือผลงานก่อสร้างอุโมงค์) สำหรับรูปแบบการก่อสร้าง ประกอบด้วย 1. ทางรถไฟ11 กม.แบ่งเป็นการก่อสร้างคันทางรถไฟระดับดิน  7กม. โครงสร้างทางรถไฟยกระดับ  4กม. 2. ก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงทาง (Stationyard) 1 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ควบคุมการเดินรถ หอพักที่ล้างรถ เป็นต้น 3. งานระบบระบายน้ำ งานรื้อย้ายรางระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และงานอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค 1.รายละเอียดการปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการจำเพาะ 10คะแนน 2. การบริหารจัดการและแผนงานโครงการ 20คะแนน 3. บุคลากร 20คะแนน 4. เครื่องจักรและอุปกรณ์ 10คะแนน 5. วิธีการก่อสร้าง 40คะแนน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องได้คะแนนแต่ละหัวข้อไม่น้อยกว่า 60%และเมื่อรวมคะแนนทุกหัวข้อต้องได้ไม่น้อยกว่า 75%จึงจะผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคทั้งนี้บริษัทผู้ชนะการประมูลต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน15 เดือน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เริ่มทำงาน

1/10/2561  เดลินิวส์ (1 ตุลาคม 2561)

ผู้สนับสนุน