ปีใหม่วิ่งฉลุย “เลี่ยงเมืองเชียงราย” แก้รถติด-หนุนการค้า-ท่องเที่ยว 3 ประเทศ

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

หลัง “ทล.-กรมทางหลวง” เดินหน้าโครงการก่อสร้างทางสายเลี่ยงเมืองเชียงราย มีระยะทาง 21.039 กม. ด้วยวงเงิน 1,800 ล้านบาท

ล่าสุดมีผลงานคืบหน้า 91% เตรียมจะเปิดใช้บริการปีใหม่ที่จะถึงนี้ รูปแบบโครงการเป็นการก่อสร้างเส้นทางใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับพร้อมไหล่ทาง มีงานก่อสร้างสะพาน 4 แห่ง และจุดกลับรถ 8 แห่ง เพื่อเป็นการช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้าง และผลกระทบที่มีต่อประชาชน กรมทางหลวงแบ่งโครงการก่อสร้างออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เริ่มต้นที่ กม.0-กม.9+025 ระยะทาง 9.025 กม. ส่วนที่ 2 กม.9+025-กม.18+411 และบน ทล.1418 กม.0+000-กม.2+628 รวมระยะทาง 12.014 กม.

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.ที่ผ่านมา “อานนท์ เหลืองบริบูรณ์” อธิบดีกรมทางหลวง และ “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เทพื้นคอนกรีตจุดเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำกกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

นายอานนท์กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวลำดับต้น ๆ ของประเทศไทย รวมทั้งเป็นเมืองที่มีความสำคัญในการขนส่งสินค้าของประเทศ เนื่องจากมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศสหภาพพม่า และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสามารถเชื่อมโยงการคมนาคมกับจีนตอนใต้

อีกทั้งยังมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบันปริมาณการจราจรในจังหวัดเชียงรายมีความหนาแน่นมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับการเจริญทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การสนับสนุนการท่องเที่ยว และการรองรับปัญหาการจราจร กรมทางหลวงจึงเพิ่มเครือข่ายการคมนาคมขนส่งสายใหม่

ด้วยการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเชียงรายขึ้น รองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น เชื่อมโยงการเดินทางจากเชียงใหม่ เข้าสู่เชียงราย และสนับสนุนการขนส่งแบบต่อเนื่องไปสู่เส้นทาง R3A (ไทย-จีนตอนใต้) เชื่อมโยงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านรองรับประชาคมอาเซียน ผ่านสะพานข้ามโขงแห่งที่ 4 เชียงของ-ห้วยทราย จากคุนหมิง-บ่อหาน-บ่อเต็น-ห้วยทราย-เชียงของ เพื่อนำจังหวัดเชียงรายไปสู่เป้าหมาย “โลจิสติกส์ซิตี้” ของภาคเหนือ

1/11/2561  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (1 พฤศจิกายน 2561)

ผู้สนับสนุน