“ศิริ จิระพงษ์พันธ์” ลงพื้นที่ตรวจโครงการสูบน้ำด้วยแสงอาทิตย์ช่วยชุมชนสู้ภัยแล้ง

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานร่วมประชุม ครม.สัญจร เดินหน้าศึกษาแนวคิดสูบน้ำจากเขื่อนเพชรกลับไปยังเขื่อนแก่งกระจานเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมและแก้ภัยแล้ง โครงการสูบน้ำด้วยแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง อ.ท่ายาง ช่วยชุมชนให้ได้ใช้ประโยชน์ปลูกพืชเพื่อร่วมเป็นโครงการภายใต้โมเดล “ไทยนิยมยั่งยืน” ที่กระทรวงพลังงานกำลังขับเคลื่อน

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงการเดินทางพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพลังงานไปตรวจเยี่ยมโครงการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 5-6 มี.ค. 2561 ซึ่งเป็นภารกิจก่อนและหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ว่า ได้ตรวจเยี่ยมและหารือโครงการระบบสูบน้ำกลับจากเขื่อนเพชรไปยังเขื่อนแก่งกระจาน ร่วมกับกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานสภาเกษตร จ.เพชรบุรี ในการแก้ปัญหาเรื่องอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งในจังหวัดเพชรบุรี

ทั้งนี้ ได้ศึกษาถึงสภาพลุ่มน้ำเพชรบุรี โครงข่ายแม่น้ำ อุทกวิทยา และทั้งสองหน่วยงานสรุปว่า ถึงแม้ว่าจะลงทุนสูงถึง 2,000 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างระบบสูบน้ำกลับถึง 15 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ เนื่องจากกรณีน้ำหลากเกิดในช่วงสั้นๆ (2 เดือน) เป็นปริมาณมาก โดยผู้แทนกรมชลประทานได้เสนอโครงการที่จะนำเสนอต่อ ครม.เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยในจังหวัดเพชรบุรีอย่างถาวร คือ การสร้างฟลัดเวย์ (Floodway) ด้วยวงเงินก่อสร้างประมาณ 8,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะแก้ปัญหาอุทกภัยในจังหวัดเพชรบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ในส่วนของกระทรวงพลังงานเองนั้นจะช่วยแก้ปัญหาช่วงภัยแล้งด้วย “โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง” โดยใช้ไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์เป็นปั๊มสูบน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะ และสามารถมากักเก็บไว้ในบ่อน้ำของหมู่บ้านหรือชุมชน โดยมีการบริหารจัดการร่วมกัน ซึ่งเกษตรกรและชาวบ้านจะไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าในการสูบน้ำดังกล่าว

ทั้งนี้ โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งที่บริเวณบ้านหนองคอไก่ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง ได้ดำเนินการโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรีด้วยเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และได้เริ่มใช้งานในระบบแล้ว สามารถสูบน้ำจากบ่อที่ความลึกประมาณ 82 เมตร ได้ปริมาณน้ำ 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยโครงการฯ ใช้ประโยชน์ในพื้นที่กว่า 30 ไร่ ให้เกษตรกรสมาชิกผู้ใช้น้ำ 7 รายสามารถปลูกพืช เช่น พริก มะเขือ มะละกอ กล้วย ซึ่งจุดเด่นของโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ท่ายางแห่งนี้สามารถใช้น้ำในการปลูกพืชแบบผสมผสานพร้อมกับการเลี้ยงสัตว์ และชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

5/3/2561  MGR Online (5 มีนาคม 2561)

ผู้สนับสนุน