กนอ.เผยนิคมฯ ยางพาราเสร็จสมบูรณ์ เม.ย.นี้ หวังช่วยยกระดับราคายาง

Industrial News / ข่าวหมวดงานอุตสาหกรรม

กนอ.เผยนิคมอุตสาหกรรมยางพารา หรือ Rubber City คืบหน้าไปแล้วกว่า 80% คาดเสร็จสมบูรณ์ภายใน เม.ย.นี้ เตรียมพร้อมรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางพาราครบวงจรที่คาดว่าจะดันให้เกิดการใช้ยางพาราจาก 3 หมื่นตันต่อปีเป็น 2 แสนตันต่อปี แย้มโรงงานสำเร็จรูปสำหรับเอสเอ็มอีบูม มีผู้เช่าโรงงานแล้ว 6 ราย มูลค่าลงทุนกว่า 500 ล้านบาท

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า โครงการพัฒนานิคมฯ ยางพารา หรือ Rubber City ซึ่งเป็นนิคมฯ แปรรูปยางพาราแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดบนพื้นที่ 1,218 ไร่ ภายในนิคมฯ ภาคใต้ จ.สงขลา คืบหน้าไปแล้วกว่า 80% โดยคาดว่านิคมฯ ยางพาราจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนเมษายนนี้ ซึ่งทำให้รองรับอุตสาหกรรม Cluster ยางพาราขั้นกลางน้ำและปลายน้ำได้ อีกทั้งเป็นศูนย์กลางในการศึกษา วิจัย พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ยางพาราให้แก่ประเทศ

“เมื่อแล้วเสร็จคาดว่าจะก่อให้เกิดความต้องการใช้ยางพาราในพื้นที่เพิ่มขึ้นจาก 30,000 ตันต่อปี เป็น 200,000 ตันต่อปี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการศึกษา วิจัย ต่อยอดและเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ธุรกิจอย่างครบวงจร โดยเฉพาะโอกาสจากการเป็นจุดยุทธศาสตร์ในระเบียงเศรษฐกิจด้านยางพารา (Rubber Corridor) ภายใต้ความร่วมมือเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT (Indonesia - Malaysia - Thailand Growth Triangle) ซึ่งจะเป็นประตูสู่ประชาคมอาเซียนและระดับโลกต่อไป” นายวีรพงศ์กล่าว อย่างไรก็ตาม นิคมฯ ดังกล่าวมีการให้บริการในรูปแบบให้เช่าพื้นที่โรงงานมาตรฐานสำเร็จรูปเพื่อรองรับผู้ประกอบการ SMEs จำนวนกว่า 25 ไร่ ในราคาพิเศษ โดยผู้ประกอบการสามารถเข้าประกอบกิจการได้ทันที โดยมีแบบโรงงานให้เลือกจำนวน 3 แบบ ได้แก่ 1) Type A ขนาดพื้นที่ 500 ตร.ม. จำนวน 6 หลัง 2) Type B ขนาด 750 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง และ 3) Type C ขนาด 1,000 ตร.ม. จำนวน 14 หลัง ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการ SMEs ได้เข้ามาเช่าโรงงานแล้วจำนวน 6 ราย คิดเป็นมูลค่าลงทุนกว่า 140 ล้านบาท คาดว่าเมื่อมีผู้เช่าครบเต็มจำนวนจะทำให้มูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงานได้ไม่น้อยกว่า 1,000 คน

4/3/2561  MGR Online (4 มีนาคม 2561)

ผู้สนับสนุน