“กรมทางหลวง” ใช้โมเดลสะพานข้ามแยกประจวบฯ ต้นแบบความปลอดภัยทั่วประเทศ

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

นายประมณฑ์ สถาพรนานนท์ วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง เปิดเผยว่า ปัจจุบันเมืองหัวหิน มีการเจริญเติบโตและขยายตัวไปทางด้านทิศตะวันตก ทำให้มีการจราจรจากเมืองหัวหินตัดผ่านเส้นทางเลี่ยงเมืองหัวหิน (ทางหลวงหมายเลข 37) มากขึ้น กรมทางหลวงจึงได้พัฒนารูปแบบทางแยก โดยก่อสร้างสะพานบนเส้นทางเลี่ยงเมืองหัวหิน (ทางหลวงหมายเลข 37) ข้ามทางแยก เพื่อลดระยะเวลาการเดินทางบนทางสายหลักและจัดการจราจรด้วย วงเวียนบนเส้นทางสายรอง (ทางหลวงหมายเลข 3218) ซึ่งการใช้วงเวียนบริเวณทางแยกจะเป็นการลดอุบัติเหตุ ประหยัดงบประมาณทั้งในด้านค่าก่อสร้างและค่าบำรุงรักษา

นอกจากนี้ กรมทางหลวงยังได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในวงเวียนและพื้นที่รอบๆ ให้เกิดความสวยงาม สร้างสุนทรียภาพ เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ของผู้ใช้ทาง เป็นแลนมาร์กที่สำคัญจุดหนึ่งบนเส้นทางสู่ภาคใต้ และเป็นเส้นทางเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ วัดห้วยมงคล น้ำตกป่าละอู เป็นต้น

ทั้งนี้ รูปแบบทางแยกดังกล่าวถือเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและลดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี ซึ่งในอนาคตกรมทางหลวงจะได้นำรูปแบบดังกล่าวไปปรับปรุงทางแยกอื่นๆ บนเส้นทางสายเดียวกันนี้ รวมทั้งเส้นทางสายหลักต่อไป

9/3/2561  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (9 มีนาคม 2561)

ผู้สนับสนุน