รฟท.รื้อแบบสร้าง‘ทางคู่’ สถานีบ้านไผ่เป็นยกระดับ

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

การรถไฟแห่งประเทศไทย สถานีบ้านไผ่

การรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.)ได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทาง

ถนนจิระ-ขอนแก่น ณ สถานีบ้านกระโดน และสถานีขอนแก่น ระยะทาง 187 กิโลเมตร วงเงิน 23,430 ล้านบาท

นายวรรณนพ ไพศาลพงศ์ รองวิศวกรใหญ่ด้านก่อสร้าง ฝ่ายโครงการพิเศษ และก่อสร้าง ร.ฟ.ท. เปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างว่า ในภาพรวมของโครงการมีความคืบหน้าประมาณ 57.8% ล่าช้ากว่าแผน 0.1% และมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จ

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งคาดว่าจะสามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามที่ตั้งเป้าไว้

ทั้งนี้ หากโครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางจากชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น จาก 3 ชั่วโมง เหลือ 1 ชั่วโมง 20 นาที และช่วยลดเวลาการขนส่งสินค้าจากเดิม 6 ชั่วโมง เหลือเพียง 2 ชั่วโมง 30 นาที

ขณะที่แหล่งข่าวกล่าวว่า ในการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณสถานีบ้านไผ่จ.ขอนแก่น เป็นโครงสร้างทางยกระดับของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ(สผ.)พิจารณา ส่วนสาเหตุการปรับแบบดังกล่าวเนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวคัดค้านอย่างหนัก จึงขอให้มีปรับรูปแบบการก่อสร้างทางรถไฟที่ผ่านตัวเมืองอำเภอบ้านไผ่ ซึ่งเดิมออกแบบในลักษณะเป็นคันดินถมสูง เป็นโครงสร้างทางยกระดับระยะทางประมาณ 2.058 กิโลเมตร โดยมีงบประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 896 ล้านบาท

2/4/2561  แนวหน้า (2 เมษายน 2561)

ผู้สนับสนุน