เอกชนชง “อุตตม” ผุดนิคมฯ อุปกรณ์ประดับยนต์ จ.บุรีรัมย์

Industrial News / ข่าวหมวดงานอุตสาหกรรม

“อุตตม” ควง “สมชาย” ลงพื้นที่หารือภาคเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่ จ.สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา และชัยภูมิ โดยเอกชนเสนอตั้งนิคมอุตสาหกรรมอุปกรณ์ประดับยนต์ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ หลังพบศักยภาพเอสเอ็มอีไทยส่งออกไปต่างประเทศแล้ว ทั้งอุปกรณ์ฯ รถยนต์และมอเตอร์ไซค์ ชงพัฒนาเหมืองแร่เก่าทำอ่างเก็บน้ำหรือสุรินทร์โมเดล และการพัฒนา Inland Container Depot (ICD) ใน จ.นครราชสีมา

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยการลงพื้นที่ตรวจราชการระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2561 จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมโดยส่วนราชการที่อยู่ในภูมิภาคได้จัดประชุมหารือกับเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 คือ จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา และชัยภูมิ ภายใต้แนวคิด “การสร้างรายได้ ขยายโอกาส เสริมเศรษฐกิจฐานราก” โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ได้เสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ 3 เรื่อง ได้แก่ 1. โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอุปกรณ์ประดับยนต์ (Motor Sport) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้ เนื่องจากบุรีรัมย์มีสนามแข่งรถมาตรฐานระดับโลกและมีการนำรถเข้ามาแข่งในพื้นที่จำนวนมาก ประกอบกับเอสเอ็มอีไทยมีความสามารถผลิตอุปกรณ์ประดับยนต์ส่งออกไปยังต่างประเทศหลายประเทศ โดยมีมูลค่าการผลิตกว่า 5 หมื่นล้านบาท นอกจากนั้น การขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMV มีการขยายตัวด้านยานยนต์ในกลุ่มประเทศดังกล่าว ผนวกกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ในไทย ทำให้อุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ ทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์ เติบโตขึ้นตามไปด้วย และ จ.บุรีรัมย์ ได้มองเห็นถึงโอกาสในการจัดตั้ง นิคมฯอุตสาหกรรมประดับตบแต่งยานยนต์ในลักษณะนิคมฯ ร่วมดำเนินการ ที่กระทรวงฯ พร้อมจะผลักดันต่อหากมีนักลงทุน และมีพื้นที่นิคมฯแล้ว และเห็นว่า จ.บุรีรัมย์ มีตลาดที่ใหญ่พอ ส่วนจะมุ่งเน้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใด ต้องมีการสำรวจความเป็นไปได้อีกครั้งหนึ่ง

2. การฟื้นฟูและพัฒนาเหมืองแร่ โดยนำเหมืองเก่าที่ได้เลิกกิจการแล้ว มาฟื้นฟูเป็นอ่างเก็บน้ำ พร้อมทั้งปรับปรุงทัศนียภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ หรือสุรินทร์โมเดล ในระยะแรกจะดำเนินการในพื้นที่ 27 ไร่ จุน้ำ600,000 ลบ.ม. ซึ่งโครงการนี้จะเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ในการช่วยกันพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และ 3. โครงการ Inland Container Depot (ICD) ใน จ.นครราชสีมา ที่กระทรวงฯ จะช่วยต่อยอดได้ เช่น พัฒนาเป็นเขตประกอบการโกดังการซ่อมตู้คอนเทนเนอร์และโครงการด้านลอจิสติกส์อุตสาหกรรม

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่หมู่บ้าน CIV องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย ที่โดดเด่นเรื่องตลาดผ้าไหมใต้ถุนเรือน หมู่บ้าน CIV บ้านเจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้เข้าไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าภูอัคนี (ย้อมจากดินภูเขาไฟที่ดับแล้ว)ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และตรวจเยี่ยมพงษ์พันธ์ฟาร์มจิ้งหรีด อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้ขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SME ในด้านเงินทุน และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้อนุมัติสินเชื่อ Micro SME แล้ว จำนวน 2 แสนบาท

7/5/2561  MGR Online (7 พฤษภาคม 2561)

ผู้สนับสนุน