คมนาคมตรวจความคืบหน้าสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองโคราชทิศเหนือตอน2

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 290 ด้านทิศเหนือ ตอนที่ 2

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายสราวุธ ทรงศิวิไล นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีกรมทางหลวง และนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม ตรวจความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 290 ด้านทิศเหนือ ตอนที่ 2 ซึ่งการดำเนินโครงการฯ ซึ่งมีความคืบหน้าร้อยละ 19.911

โครงข่ายทางหลวงบริเวณรอบตัวเมืองนครราชสีมา โดยเฉพาะบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณการจราจรจำนวนมาก อีกทั้งต้องรองรับปริมาณการจราจรที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในช่วงเทศกาล ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณตัวเมืองนครราชสีมา รวมถึงการขยายตัวของที่พักอาศัย การพัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ทำให้ตัวเมืองนครราชสีมามีการจราจรคับคั่งมากขึ้น กรมทางหลวง (ทล.) ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา เพื่อระบายการจราจรที่คับคั่ง ในตัวเมืองนครราชสีมา อำนวยความสะดวกในการเดินทาง เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าให้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและลดต้นทุนการขนส่ง และเป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งโดยรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ได้สั่งการให้ ทล. ปรับภูมิทัศน์ และพิจารณาการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณใต้ทางแยกต่างระดับที่จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

6/5/2561  ฐานเศรษฐกิจ (6 พฤษภาคม 2561)

ผู้สนับสนุน