โกลเด้นแลนด์ โชว์กำไรครึ่งปีโตกว่า163% กวาดกำไรกว่า 1,077ล้านบาท

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ โกลเด้นแลนด์ เปิดเผย ผลประกอบการไตรมาส2 (1ม.ค.-31มี.ค.61) และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี6 เดือน(1ต.ค.-31 มี.ค.61)เนื่องจากบริษัทฯได้เปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ เป็นวันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 30กันยายนของทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน2560 ที่ผ่านมา

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ โกลเด้นแลนด์ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 61ได้อนุมัติรับรองผลประกอบการไตรมาส 2 ของรอบบัญชีปี 2561 โดยบริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับงวด3 เดือน (1 มกราคม 61 -31 มีนาคม 61) จำนวน3,572 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน981ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น38% โดยมีรายได้รวมสำหรับงวด 6 เดือน (1 ตุลาคม 60 -31 มีนาคม 61) จำนวน 7,761 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 2,268ล้านบาทหรือเติบโตกว่า 41%

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับงวด 3 เดือน (1 มกราคม -31 มีนาคม)จำนวน 464 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน161ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 53%และมีกำไรสุทธิ งวด 6 เดือน (1 ตุลาคม 60 -31 มีนาคม 61) รวมจำนวน1,077 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 668ล้านบาทหรือเติบโตขึ้น163%โดยกำไรสุทธิงวด 6 เดือนของปี 61 เทียบเท่ากับกำไรสุทธิงวด9 เดือนของปี 60(1 มกราคม 60- 30 กันยายน 60) ที่มีกำไรรวม 1,086 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะรายได้หลักจากการขายอสังหาริมทรัพย์งวด 3 เดือนปี 2561(1 มกราคม 61 -31 มีนาคม 61)บริษัทฯ มีรายได้ส่วนนี้จำนวน 3,116 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 923 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 42%จากงวดเดียวกันของปีก่อน สำหรับรายได้งวด 6 เดือนของปี2561(1 ตุลาคม 60-31 มีนาคม 61)บริษัทฯ มีรายได้ส่วนนี้จำนวน6,878ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,183 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 47%จากงวดเดียวกันของปีก่อนโดยประสบความสำเร็จทั้งโครงการใหม่ที่เริ่มเปิดขายและเริ่มโอนในปี 2561รวมถึง โครงการเดิมที่ยังขาย และโอนได้อย่างต่อเนื่อง

ในขณะที่รายได้จากการให้เช่าสำหรับงวด 3 เดือนของปี 2561 (1 มกราคม 61 - 31 มีนาคม 61) บริษัทฯ มีรายได้ในส่วนนี้จำนวน 251 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจำนวน 45 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 22% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และรายได้ในส่วนนี้งวด6เดือนของปี 2561(1 ตุลาคม 60 - 31 มีนาคม 61) จำนวน475 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน69 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 17% จากงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นผลมาจากอัตราการรับรู้รายได้จากอัตราการเช่าที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของอาคารเอฟวายไอเซ็นเตอร์

นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอำนวยการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)หรือ โกลเด้นแลนด์ เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานงวด3เดือนปี 2561(1 มกราคม-31 มีนาคม 61) เป็นไปในทิศทางที่ดี บริษัทฯ ยังคงมั่นใจกับเป้าหมายรายได้ทั้งปี 2561 (1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2561)รวม 17,800 ล้านบาท โดยในเดือนเมษายน- ธ.ค. 2561 นี้ บริษัทฯ ได้เตรียมเปิดโครงการรวม 25โครงการ แบ่งเป็นทาวน์โฮม 13โครงการบ้านแฝด 7โครงการ และบ้านเดี่ยวอีก 3 โครงการ และโครงการต่างจังหวัดอีก 2โครงการ รวมมูลค่ากว่า 28,800ล้านบาท รวมทั้งปี 2561บริษัทฯ จะเปิดโครงการแนวราบทั้งสิ้น30โครงการมูลค่าโครงการรวม 33,200ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการทาวน์โฮม จำนวน17โครงการโครงการบ้านแฝด จำนวน7โครงการ และโครงการบ้านเดี่ยว จำนวน 4โครงการและโครงการต่างจังหวัด จำนวน 2 โครงการ นอกจากนี้บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ซึ่งมีผู้เช่าเต็มพื้นที่บริษัทฯ จึงยังมีความมั่นใจว่าจะสามารถรับรู้รายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

11/5/2561  MGR Online (11 พฤษภาคม 2561)

ผู้สนับสนุน