ได้ฤกษ์ประมูลทางด่วน “พระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนฯ” ค่าก่อสร้าง 3 หมื่นล.

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

ครม.เห็นชอบ พ.ร.ฎ.เวนคืนเพิ่มเติม ก่อสร้างทางด่วน “พระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนฯ” กทพ.ได้ฤกษ์ประกาศ TOR ประมูลก่อสร้างมูลค่า 3.1 หมื่นล้าน ซอย 5 สัญญา

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (15 พ.ค.) ได้มีมติอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนท้องที่เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ... เพื่อก่อสร้างโครงการทางพิเศษ สายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ด้านตะวันตก ซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการบางส่วนจากรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว เนื่องจากมีการร้องเรียนจึงต้องเปลี่ยนจุดทางขึ้น-ลง ส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบรายใหม่ 17 ราย ขณะที่ กทพ.เตรียมประกาศ TOR เปิดประมูลต่อไป

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า โครงการทางด่วน พระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนฯ ระยะทาง 18.7 กม. มูลค่าลงทุนรวม 31,244 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าก่อสร้าง 30,437 ล้านบาท มีค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 807 ล้านบาท ขณะนี้พร้อมในการประมูลแล้ว โดย กทพ.จะประกาศTOR ได้ภายใน 1-2 วันนี้ เนื่องจากรอเพียง พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน ซึ่ง ครม.ได้อนุมัติแล้ว ส่วนการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFF) นั้นได้เดินหน้าตามขั้นตอนเช่นกัน

รายงานข่าวแจ้งว่า ทางด่วน พระราม3-ดาวคะนอง-วงแหวนฯ ร ค่าก่อสร้าง 30,037 ล้านบาท (ไม่รวมค่ารวบคุมงาน) จะแบ่งเป็น 5 สัญญา เป็นทางยกระดับ 3 สัญญา ช่วงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 1 สัญญา งานระบบ 1 สัญญา โดยเบื้องต้นประเมินราคากลางไว้ที่ 30,036.7 ล้านบาท ต่ำกว่ากรอบงบประมาณกว่า 202 ล้านบาท ซึ่งสัญญาที่ 1 มีวงเงินประมาณ 7,054.3 ล้านบาท ,สัญญาที่ 2 วงเงินประมาณ 7,216.9 ล้านบาท สัญญาที่ 3 วงเงินประมาณ 6,951.1 ล้านบาท สัญญาที่ 4 งานสะพาน วงเงินประมาณ 7,937.9 ล้านบาท และสัญญาที่ 5 งานระบบ วงเงินประมาณ 876.3 ล้านบาท

15/5/2561  MGR Online (15 พฤษภาคม 2561)

ผู้สนับสนุน