จ่อจ้างที่ปรึกษา 50 ล้าน 5 เดือนรู้ผลภาคใต้มีโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่

Power Plant News / ข่าวหมวดโรงไฟฟ้า

คณะกรรมการ SEA เตรียมคลอด TOR จ้างที่ปรึกษาภายใน 1-2 เดือนนี้ จ่อยื่น “ศิริ” ของบ 50 ล้านบาทระยะเวลาศึกษา 9 เดือน แต่กำหนดให้ 5 เดือนแรกต้องสรุปเบื้องต้นว่าภาคใต้ 15 จังหวัดที่กำหนดควรมีโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่และพื้นที่ใดเหมาะสม

น.ส.นันธิกา ทังสุพานิช รองปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะประธานร่วมคณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ เปิดเผยว่า เร็วๆ นี้จะเสนอ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เพื่อขอพิจารณาแหล่งเงินสนับสนุนเพื่อว่าจ้างที่ปรึกษาทำการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใน 15 จังหวัดภาคใต้ วงเงินประมาณ 50 ล้านบาท คาดว่าจะประกาศ TOR เร็วๆ นี้ และว่าจ้างที่ปรึกษาได้ภายใน 1-2 เดือน โดยกำหนดระยะเวลาศึกษารวม 9 เดือน

“แหล่งเงินกำลังพิจารณาอยู่ อาทิ อาจจะขอสนับสนุนจากกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้า โดยการศึกษาจะเน้นประเมินผลกระทบที่ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะเป็นอย่างไรก็คงจะอยู่ที่ระดับนโยบายเป็นสำคัญ โดยผลศึกษานี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ PDP 2018” น.ส.นันธิกากล่าว

สำหรับพื้นที่เป้าหมายการศึกษา 15 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี และประจวบคีรีขันธ์

นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะประธานร่วมฯกล่าวว่า ระยะเวลาการศึกษา 9 เดือนนั้นถูกกำหนดให้ระยะ 5 เดือนแรกจะต้องนำเสนอผลการศึกษาในประเด็นที่สำคัญก่อน เช่น ผลวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ภาคใต้ว่าควรมีโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่ หากมีพื้นที่ใดบ้างที่มีความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ตลอดจนผลการวิเคราะห์ทางเลือกอื่นๆ ในการพัฒนาพลังงานในพื้นที่ภาคใต้ จากนั้นจึงจะลงรายละเอียดต่างๆ

“โจทย์แรกที่ต้องตอบให้ได้คือโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้ควรมีหรือไม่ ถ้าตอบว่าจำเป็นก็ต้องมาดูว่าพื้นที่ใดใน 15 จังหวัดเหมาะสมหรือไม่ ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นเพียงโรงไฟฟ้ากระบี่และเทพาเท่านั้น ส่วนหากคำตอบที่ได้ว่าไม่ควรมีแล้วก็ต้องตอบคำถามว่าควรจะมีทางเลือกใดที่เหมาะสม ส่วนภาคใต้ที่นำประจวบคีรีขันธ์เข้ามาเพราะที่ผ่านมาเคยมีโครงการถ่านหินอยู่เลยศึกษาทีเดียวจะได้ตอบคำถามได้หมด” นายดนุชากล่าว

15/5/2561  MGR Online (15 พฤษภาคม 2561)

ผู้สนับสนุน