ทัพธุรกิจเกาหลีมาไทย 16-17 พ.ค. “สมคิด-อุตตม” ดึงลงทุนในอีอีซี

Power Plant News / ข่าวหมวดโรงไฟฟ้า

“บีโอไอ” เผยคณะนักธุรกิจเกาหลีกว่า 150 รายตบเท้าศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะอีอีซีระหว่าง 16-17 พ.ค.นี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจ่อ MOU กับกลุ่มอุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยีเกาหลี เพื่อส่งเสริมการลงทุน “สมคิด” ควงทีม ศก.ทั้งอุตตม-กอบศักดิ์-พิเชฐ” โชว์อีอีซีขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 หวังดึงดูดการลงทุน

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 นี้ นายเพค อุน-กยู (Mr. Paik Un-gyu) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน สาธารณรัฐเกาหลี จะนำคณะหน่วยงานภาครัฐ นักธุรกิจ และนักลงทุนชั้นนำในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมรายใหญ่ จากสาธารณรัฐเกาหลี รวมจำนวนกว่า 150 คนจาก 70 บริษัท เดินทางมาศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) และร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเกาหลีใต้

“ภายในงานครั้งนี้จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างบีโอไอ โดยนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กับนายจอง ซอนซอ (Mr. Jeng-Sun Seo) ประธานโคเรียไบโอ หรือองค์กรส่งเสริมเทคโนโลยีชีวภาพของสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยี ตลอดจนความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การสัมมนา การจับคู่ทางธุรกิจ การสำรวจลู่ทางการลงทุน”นายนฤตม์

ขณะเดียวกันยังมีการจัดสัมมนา “Korea-Thailand 60th Anniversary of Diplomatic Relations: Maekyung Thailand Forum” ซึ่งจัดโดย เมคยอง มีเดีย กรุ๊ป (Maekyung Media Group) ซึ่งเป็นสื่อชั้นนำด้านธุรกิจของเกาหลีใต้ในวันที่ 17 พ.ค. ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ ภาคเอกชนของไทย และสาธารณรัฐเกาหลีได้พบปะหารือ รวมถึงแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นร่วมกันเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการลงทุนระหว่าง 2 ประเทศ โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีจะร่วมปาฐกถาพิเศษถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ และโอกาสการลงทุนของเกาหลีใต้ในไทย

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมบรรยายพิเศษเรื่องความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมบรรยายเรื่องอุตสาหกรรม 4.0 และแผนพัฒนาพื้นที่อีอีซี และนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะบรรยายเรื่องการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัล

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาธุรกิจและการประชุมหารือ (Roundtable Meeting) ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนไทยและเกาหลีใต้ ร่วมกับบีโอไอและสำนักงานอีอีซี เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันในอนาคต ภายใต้การดำเนินนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นโยบายการพัฒนาอีอีซี นโยบายส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0

“บีโอไอต้องการเชิญชวนให้ธุรกิจชั้นนำของเกาหลีใต้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ซึ่งพร้อมรองรับการลงทุนด้านนวัตกรรมและดิจิทัลในพื้นที่ EECi และ EECd รวมทั้งการลงทุนพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้ในประเทศไทยด้วยซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้บอร์ดบีโอไอได้ผ่านมาตรการส่งเสริมการลงทุนสมาร์ทซิตี้ และการลงทุนด้านเทคโนโลยีในอีอีซี” นายนฤตม์กล่าว

14/5/2561  MGR Online (14 พฤษภาคม 2561)

ผู้สนับสนุน