คมนาคมสั่งสนามบินตรัง เร่งเปิดอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ในปี 65

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

“อาคม” ตรวจสนามบินตรัง เร่งแผนขยายอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ เปิดใช้ปี 65 และการขยายรันเวย์ 2 เฟส เพื่อรับเครื่องบินขนาดใหญ่ พร้อมอุโมงค์รถไฟลอดใต้รันเวย์เสร็จในปี 67

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสราวุธ ทรงศิวิไล ตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานตรัง จังหวัดตรัง ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาท่าอากาศยานตรัง โดยมี นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) นายสมัย โชติสกุล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) และเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานตรังให้การต้อนรับ ร่วมการประชุมหารือ

ท่าอากาศยานตรังตั้งอยู่ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง มีพื้นที่ 1,659 ไร่ อาคารผู้โดยสารสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 300 คนต่อชั่วโมง คิดเป็น 864,000 คนต่อปี ลานจอดอากาศยานสามารถรองรับอากาศยานขนาด B737 ได้ 4 ลำ ความยาวทางวิ่ง (Runway) ขนาด 45?2,100 เมตร ซึ่งขณะนี้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) มีโครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรัง ได้แก่

- งานปรับปรุงต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสาร เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 600 คนต่อชั่วโมง ดำเนินการในปีงบประมาณ 2561

- ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 1,200 คนต่อชั่วโมง ดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ 2562-2564

- ก่อสร้างเสริมความแข็งแรงทางวิ่ง สร้างทางขับและลานจอดอากาศยาน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน เพื่อรองรับอากาศยานแบบ B737 ได้ 10 ลำ ดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ 2562-2564

- จัดซื้อที่ดินจำนวน 222 ไร่ สำหรับขยายความยาวทางวิ่งจาก 2,100 เมตร เป็น 2,500 เมตร ดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ 2563-2564

- ขยายความยาวทางวิ่งให้เป็น 2,990 เมตร และอุโมงค์รถไฟลอดใต้ทางวิ่ง ดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ 2565-2567

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม กล่าวว่า ได้สั่งการให้ ทย.ดำเนินการจัดทำแผนขยายทางวิ่ง 2 ระยะให้ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับการเติบโตของผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว และเร่งประสานงานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อเสนอแบบในการออกแบบทางวิ่งข้ามทางรถไฟปัจจุบัน และให้ออกแบบสำหรับรถไฟรางคู่ในอนาคต โดยให้เร่งรัดแผนการเปิดใช้อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ในปี 2565 จากกำหนดเดิมปี 2566 และเร่งรัดกระบวนการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินสำหรับขยายทางวิ่ง และพิจารณาออกแบบ Auto-gate ในอาคารผู้โดยหลังใหม่

12/5/2561  MGR Online (12 พฤษภาคม 2561)

ผู้สนับสนุน