ต.ค.เปิดใช้อุโมงค์แยก “พัฒนาการ” ตัวช่วยแก้จราจรโซนตะวันออก

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

หลังเคลียร์สารพัดปัญหาที่ทำให้โครงการก่อสร้างทางลอดถนนพัฒนาการ-รามคำแหง-ถาวรธวัช ล่าช้าจากกำหนดที่จะต้องแล้วเสร็จวันที่ 10 เม.ย. 2561 ที่ผ่านมา

ล่าสุด “จักกพันธุ์ ผิวงาม” รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม.จะเดินหน้าก่อสร้างโครงการให้เสร็จโดยเร็ว ขณะนี้ผลงานการก่อสร้างแล้วเสร็จ 43.64% แต่จากการหารือร่วมกับกิจการร่วมค้า เอสเทคซีวิลแอนด์ คอนสตรัคชัน และะบีซีดีซี ผู้รับเหมาก่อสร้าง คาดว่าอุโมงค์จะสามารถเปิดใช้งานได้ภายในเดือน ต.ค.นี้ ส่วนการปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้า จะเร่งปรับปรุงหลังจากเปิดใช้อุโมงค์แล้ว คาดจะแล้วเสร็จทั้งโครงการไม่เกินเดือน ธ.ค.2561 นี้เช่นกัน

รูปแบบโครงการเป็นทางลอดขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ ในแนวถนนพัฒนาการบริเวณทางแยกจุดตัดกับถนนถาวรธวัช กว้าง 10.80 เมตร ยาว 940 เมตร ช่วงที่มีหลังคาทางลอดมีความยาว 386.20 เมตร รวมระยะทางทั้งหมด 1.25 กม. ใช้งบประมาณก่อสร้าง 762.1 ล้านบาท

โดยงานก่อสร้างเริ่มต้นสัญญาวันที่ 21 เม.ย. 2559 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 เม.ย. 2561 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน แต่ในขณะนั้นได้ติดปัญหาและอุปสรรคการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคที่ยังไม่ได้ผู้รับเหมามาดำเนินการ และแรงงานขาดแคลน จึงทำให้โครงการล่าช้าต้องขยายระยะเวลาออกไปอีก 184 วัน หรือ 6 เดือน โดยจะสิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 ต.ค.นี้ ซึ่ง กทม.จะเร่งรัดผู้รับเหมาโครงการเร่งการทำงานและปรับแผนการก่อสร้างให้เสร็จเร็วขึ้น

เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ลดจุดตัดถนนในบริเวณทางแยก รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรบริเวณถนนพัฒนาการ ถนนรามคำแหง ถนนศรีนครินทร์ และถนนใกล้เคียงในพื้นที่กรุงเทพฯโซนตะวันออกให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น

18/5/2561  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (18 พฤษภาคม 2561)

ผู้สนับสนุน