“อาคม” หารือ กัมพูชา เปิดเดินรถไฟเชื่อมชายแดนไทย

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หารือกับ H.E. Sun Chanthol รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งกัมพูชา เกี่ยวกับการจัดทำร่างความตกลงการเดินรถร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2561 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Sun Chanthol รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งกัมพูชา เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำร่างความตกลงการเดินรถร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (Draft of the Agreement on Joint Traffic Working over Railway Between the Government of the Kingdom of Thailand and the Royal Government of Cambodia) ณ กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีนายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย และกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการหารือ พร้อมนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ได้เยี่ยมชมการบริหารจัดการของสถานีรถไฟกรุงพนมเปญด้วย

6/7/2561  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (06 กรกฎาคม 2561)

ผู้สนับสนุน